ЗВІТ про періодичне відстеження рішення № 275 від 24.11.2011р.
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

ЗВІТ про періодичне відстеження рішення № 275 від 24.11.2011р.

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Жмеринської міської ради № 275 від 24.11.2011р. 

 

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту –

рішення виконавчого комітету Жмеринської міської ради № 275 від 24.11.2011р.

«Про  затвердження  Умов  конкурсу на  перевезення  пасажирів  на автобусному  маршруті загального користування в м. Жмеринка»

 

1. Виконавець заходів з відстеження – відділ регуляторної політики і підприємництва управління економіки.

    Відповідальна особа -  Мідяна Л. П.

 

2. Цілями прийняття даного регуляторного акту є:        

 • виконання вимог

-        Законів України: «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-        постанови  Кабінету  Міністрів  України   від 03.12.2008 року №1081 «Про  затвердження    порядку   проведення  конкурсу перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із  змінами та доповненнями.

 • дотримання міською радою та перевізниками вимог  діючого законодавства, щодо якісного, безпечного, гарантованого надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у м. Жмеринка;
 • § забезпечення регулярної роботи автомобільного пасажирського транспорту на міських автобусних маршрутах;
 • встановлення чіткого та прозорого порядку визначення переможців конкурсів на здійснення пасажирських перевезень;
 • § створення конкурентного середовища серед суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;
 • § найбільш повне задоволення потреб населення міста  в пасажирських перевезеннях.

 

3. Строк виконання заходів з відстеження – червень-липень 2015 року.

 

4. Тип відстеження – періодичне.

 

5. Метод одержання результатів відстеження – статистичний

 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність дії акту протягом 2011 - 2015 років:      

 • кількість конкурсів з перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;
 • чисельність суб’єктів підприємницької діяльності, які взяли участь у конкурсі;
 • кількість договорів, укладених з переможцями конкурсу;
 • сума надходжень до міського бюджету за участь у конкурсах;
 • наявність скарг на прозорість та законодавчу відповідність конкурсної процедури.

 

7. Ефективність дії регуляторного акту полягатиме у:

 

 • § відповідності кількості проведених конкурсів кількості термінам закінчення дії укладених договорів на перевезення;
 • § відсутності випадків порушень Умов  конкурсу на  перевезення  пасажирів  на автобусному  маршруті загального користування  в м. Жмеринка;
 • § позитивній динаміці кількості надходжень до міського бюджету за участь у конкурсах.

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення  визначених цілей.

Нові Умови конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування  в м. Жмеринка (далі Умови) були прийняті на виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» у зв’язку з недотриманням вимог закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» під час прийняття попереднього відповідного рішення.

Так як визначення перевізника на автобусному маршруті відбувається лише на конкурсних засадах, основним завданням в процесі реалізації регуляторного акту стало виконання заходів з організації конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. З цією метою виконавчим комітетом Жмеринської міської ради був створений єдиний конкурсний комітет по проведенню конкурсів на право здійснення перевезень пасажирів на маршрутах загального користування та на право користування таксомоторними стоянками в м. Жмеринка   у складі представників управління економіки, юридичного відділу, депутатського корпусу, Укртрансінспекції, Вінницької обласної асоціації перевізників, АТІ ВДАІ, громадських організацій. Очолює комітет заступник міського голови з питань економіки та соціальної політики.

Протягом періоду дії регуляторного акту було проведено 9 конкурсів з визначення перевізників на усіх маршрутах міста:

 • 15 лютого 2012 року – на маршрути № 6 та № 7;
 • 22 серпня 2012 року - на маршрут № 9-А;
 • 21 листопада 2012 року – на маршрути № 9-А та № 7;
 • 12 червня 2014 року – на маршрути №№ 1-А, 1-Б та № 3;
 • 15 травня 2015 року – на маршрут № 2-А.

Майже всі конкурси проходили за участю 1 претендента на здійснення перевезень окрім конкурсу від 22 серпня 2012 року, коли при участі 2-х претендентів обидва були не допущені до участі в конкурсі.

За підсумками конкурсів з переможцями було укладено 8 договорів на здійснення перевезень. Крім цього протягом періоду відстеження було укладено 3 договори на здійснення тимчасових перевезень до визначення на конкурсній основі постійного (у межах встановлених строків)  перевізника.

 

Динаміка надходжень коштів до міського бюджету (грн.) за результатами проведених конкурсів

 

 Наразі переможцями конкурсів та перевізниками на маршрутах міста є:

 • ПП «Діліжанс» на № 1-А;
 • ПП «Діліжанс» на № 1-Б;
 • ПП «Діліжанс» на № 2-А;
 • ПП «Діліжанс» на № 3;
 • ПМП «Автотранспортний перевізник» на № 6;
 • ПРАТ «Жмеринське АТП – 10512» на № 7;
 • ПРАТ «Жмеринське АТП – 10512» на № 9-А.

 

Переможці конкурсів обслуговують міські маршрути на підставі наявності ліцензії, договору з виконавчим комітетом міської ради на здійснення перевезень, паспорту маршруту та інших документів, необхідних для здійснення перевезень, згідно чинного законодавства України.

Рішенням виконавчого комітету затверджена маршрутна мережа міста, до якої, за необхідністю, вносяться зміни, в тому числі за ініціативи перевізників. Протягом періоду дії акту зміни до маршрутної мережі міста вносились 9 разів 6-ма рішеннями виконавчого комітету. Діюча мережа затверджена 24 квітня 2014 року рішенням виконавчого комітету № 78.

Деякі автобусні зупинки міських маршрутів за згодою автотранспортних підприємств знаходяться під їх доглядом:

 • «Автопарк», «Місток» -  ПРАТ «Жмеринське АТП – 10512»;
 • «Кірова 1» (ліва сторона), «Кірова 2» (ліва сторона), «Автовокзал» – ПП «Діліжанс».

Підприємства-перевізники мають право укладати договори на прибирання та вивезення сміття з території цих зупинок, щорічне фарбування тощо. Проте не всі з них користуються цим правом. Так, за даними, наданими спеціалізованими підприємствами, з 3-х автотранспортних підприємств, що здійснюють міські пасажирські перевезення, тільки ПП «Діліжанс» укладений договір на прибирання прилеглої території і тільки ПРАТ «Жмеринське АТП – 10512» на вивезення ТПВ.

З метою більш ефективної організації конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 24.11.2011 року рішенням виконавчого комітету № 274 був створений комітет з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з забезпечення роботи і підготовки матеріалів засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Жмеринка та затверджені умови  конкурсу з визначення підприємства для здійснення функцій робочого органу. З 25.11.2011р. по 26.12.2011р. був оголошений відповідний конкурс. За результатами конкурсу робочим органом було визначено ПП «Автомобільне приватне транспортне приватне підприємство «Вересень», яке провело 4 конкурси:

 • 15.02.2012 р. на маршрут № 7;
 • 15.02.2012 р. на маршрут № 6;
 • 21.11.2012 р. на маршрут № 9-А;
 • 21.11.2012 р. на маршрут № 7.

Аналогічний конкурс був анонсований 30.01.2014 р. рішенням виконавчого комітету № 26 «Про оголошення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу» з 31.01.2014 р. по 02.03.2014 р. Проте бажаючих виконувати функції робочого органу не виявилось. Тому конкурси від

 • 12.06.2014 р. на маршрут № 1-А;
 • 12.06.2014 р. на маршрут № 1-Б;
 • 12.06.2014 р. на маршрут № 3;
 • 15.05.2015 р. на маршрут № 2-А

проводились єдиним конкурсним комітетом, який тричі оновлювався або мав зміни у своєму складі: 12.01.2012 р., 20.03.2014 р. та 17.07.2014 р.

Тарифна політика на маршрутах міста Жмеринка здійснювалась, відповідно до діючого законодавства України. Протягом 3-х років дії рішення за ініціативи перевізників тарифи на перевезення змінювались тричі:

 • 20.08.2014 р. – для ПП «Діліжанс» на маршрути №№ 1-А, 1-Б, 2-А, 3 у розмірі 2,50 грн.;
 • 18.09.2014 р. – для ПП «Діліжанс» на маршрут № 3 у розмірі 2,25 грн.;
 • 24.12.2014 р. – для всіх маршрутів у розмірі 3 грн.

Окремо затверджувались тарифи на пільгові шкільні перевезення:

 • 17.01.2013 р. визначено вартість проїзду на маршрутах №№ 1-А, 1-Б, 2-А, у розмірі 1,50 грн.;
 • 17.07.2014 р. внесені зміни про призупинення дії рішення щодо пільгових перевезень школярів під час шкільних канікул;
 • 20.08.2014 р. вартість змінена до 2 грн.;
 • 19.03.2015 р. пільговий проїзд визначений лише для учнів 1 - 4 класів.

Пільга в оплаті школярів міста за проїзд вважається соціальною часткою перевізника та не відшкодовується міським бюджетом.

Для забезпечення перевезень пільгових категорій громадян міста на умовах державного та недержавного замовлення (власної соціальної частки), на маршрутах №№ 1-А, 1-Б, 2-А та 3 функціонують по 4 оборотних рейси (з частковим відшкодуванням) та 1 рейс по маршруту 9-А (внесок перевізника).

Скарг на роботу комітету під час проведення конкурсів за період відстеження регуляторного акту не надходило.

 

В результаті реалізації регуляторного акту досягнуті основні цілі:

 
 • організатором та учасниками виконуються умови конкурсів на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування ;
 • надані рівні конкурентні можливості для учасників;
 • за результатами конкурсів визначаються перевізники, які забезпечують зручний та безпечний рух регулярного автобусного транспорту  міста;
 • перевізниками-переможцями дотримуються вимоги щодо кількості та якості транспортних засобів, які здійснюють перевезення.

 

За підсумками відстеження, регуляторний акт «Про затвердження Умов конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м.Жмеринка» є ефективним та результативним. Його використання доцільно і надалі, до виникнення об`єктивної потреби в коригуванні.

 

 

Начальник управління економіки                                                     А. Коновал