Зразок інформації про результати діяльності ІГС
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Зразок інформації про результати діяльності ІГС

БЛАНК

інституту громадянського суспільства (організації, спілки тощо)

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства

за 2015-2016 роки

 

  1. 1.     Назва інституту громадянського суспільства (Вашої організації, спілки тощо).

 

  1. 2.     Скорочена назва інституту громадянського суспільства.

 

  1. 3.     Дані про легалізацію інституту громадянського суспільства.

 

  1. 4.     Адреса, контакти.

 

  1. 5.     Мета та напрями діяльності.

 

  1. 6.     Досвід роботи в консультативно-дорадчих (політико-консультативна рада, громадська рада, інші дорадчі органи).

 

  1. 7.     Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

 

         Посада уповноваженої особи           підпис               Ініціали, прізвище

 

                                               М.П. (за наявності)

 

 

Примітка: інформацію про результати  діяльності інституту громадського суспільства за період 2015-2016 років слід подавати обсягом не більше 2 стор. Тексту формату А4.