Визначення пріоритетів розвитку міста на 2015 рік
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Визначення пріоритетів розвитку міста на 2015 рік

Визначення пріоритетів розвитку міста на 2015 рік

Щорічно, по завершенню року, міською радою проводиться робота по формуванню пріоритетів розвитку міста на наступний рік.

Вибір пріоритетів ґрунтується на показниках економічного та соціального розвитку міста за попередній період, з урахуванням розвитку області та держави в цілому.

За пропозицією управлінь, відділів міської ради та виконавчого комітету, представників громадськості управлінням економіки міської ради підготовлено проект Програми економічного та соціального розвитку міста на 2015 рік. Даний проект розміщено на веб-сайті міської ради. В грудні 2014 року на засіданні Громадської ради відбувся його розгляд та обговорення.

Програма є планом реальних дій і інструментом для організації органами місцевого самоврядування успішного розвитку і нарощування добробуту міста, підвищення його престижу, співпраці між владними структурами, діловими колами, громадськими організаціями, всіма верствами населення у вирішенні проблем розвитку міста, відстоювання його інтересів в обласних і центральних органах влади.

Заходи Програми спрямовані на розвиток міста в 2015 році, відповідно до Стратегічного плану розвитку міста Жмеринка на період до 2020 року та визначених пріоритетів.

Основними цілями та завданнями Програми є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

 • впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства шляхом стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергоощадних технологій у бюджетній сфері та у галузях виробництва.

В бюджетній сфері у 2015 році буде розпочата реалізація Грантового Проекту «Energy Go: впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Жмеринка на 2015-2017 роки», який передбачає підвищення енергоефективності таких освітніх закладів у місті: ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ЗОШ І-ІІІ ст. №4, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей», ДНЗ №3 та ДНЗ №4 шляхом впровадження заходів з термомодернізації, капітального ремонту внутрішньої системи опалення, встановлення рекупераційних систем вентиляції повітря, заміни вікон, заміни  вхідних дверей із врахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями відбудеться забезпечення відповідних санітарних норм, скоротиться споживання невідновлювальних джерел енергії, зменшаться викиди CO2 не менше, ніж на 20%.

Наприкінці року рішенням виконкому міської ради затверджено ліміт споживання енергоносіїв для бюджетних установ та комунальних закладів міста. Управлінням економіки проводиться щоденний моніторинг використання енергоносіїв, вживаються заходи щодо ощадливого споживання електроенергії, води, тепла усіма комунальними закладами міста.

Буде активізована робота зі створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків для отримання ефективного власника житла та створення центру підтримки ОСББ, організовані тренінги для голів ОСББ, ЖБК по підвищенню енергоефективності житлових будинків та використання енергозберігаючого обладнання.

 • зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення міста Жмеринка шляхом створення умов для зростання заробітної плати, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом’якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незахищених верств населення міста.

Продовжена робота по реалізація заходів, передбачених чинним законодавством, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів війни та праці, осіб похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених сімей та сімей тимчасово переміщених з Донецької і Луганської областей та АР Крим. Подальша реалізація заходів передбачених міською цільовою програмою «Підтримка», забезпечення соціального супроводу та надання всіх соціальних послуг сім’ям військовослужбовців, що загинули під час проведення АТО на Сході України, а також сім’ям героїв Небесної Сотні.

 • забезпечення населення міста Жмеринка доступним, якісним та комфортним житлом шляхом здійснення заходів, спрямованих на підтримку індивідуального будівництва в місті, подальший розвиток молодіжного будівництва.

На ці цілі будуть спрямовані фінансові ресурси з місцевих бюджетів для забезпечення житлом громадян, будівництва доступного житла, кредитування молодих сімей, визначені земельні масиви, які можуть бути придатні для передачі у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення індивідуального садівництва та особистого господарства з метою забезпечення сімей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які захищають суверенітет і територіальну цілісність держави

Вжиті заходи по забезпеченню земельними ділянками військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції на сході України

 • модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності за рахунок впровадження нових технологій шляхом проведення реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій.

Будуть вживатись заходи щодо покращення інвестиційного потенціалу міста, реалізації нових інвестиційних проектів та вжиття заходів з залучення іноземних інвесторів до розбудови промислових об'єктів.

 • продовження створення сприятливих умов для надходження в місто вітчизняних та іноземних інвестицій шляхом підвищення інвестиційного іміджу міста, створення спеціальних режимів залучення інвестицій та комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій.

Будуть вживатись заходи щодо надання науково-методичної допомоги через проведення семінарів з керівниками підприємств з питань підготовки інвестиційних проектів, бізнес-планів та їх презентацій з метою залучення інвесторів.

 • створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату міста шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, розширення і підтримки підприємницької діяльності.

Будуть вживатись заходи щодо удосконалення системи роботи ЦНАПу у напрямку спрощення та прискорення процесу надання адміністративних послуг, прийняття економічно обґрунтованих регуляторних актів у сфері господарської діяльності.

 • раціональне використання бюджетних коштів шляхом зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання.

Будуть вживатись заходи щодо нарощування бюджетних ресурсів, забезпечення виконання бюджету міста, оптимальне наповнення його доходної частини та здійснення бюджетних витрат за напрямами передбаченими законодавством, забезпечення сплати земельного податку бюджетними установами та запровадження нових місцевих податків і зборів.

 • здійснення роботи в сфері природокористування та безпеки життєдіяльності людини шляхом реалізації програм із забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу міста, реалізації державної політики у сфері захисту населення і території міста від наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

Будуть вживатись заходи щодо завершення будівництва мереж каналізації (водовідведення) на мікрорайоні “Заріччя”, продовження будівництва мереж каналізації мікрорайону «Корчівка» з підключенням до міських каналізаційних мереж, проведення реконструкції мереж каналізації, з підключенням до міської каналізації приміщень по вул. Доватора, 49, створення смуги із зелених насаджень для захисту від загазованості та шуму вздовж центральних вулиць міста (Барляєва, Київська, Магістральна, Франко).

 • створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства шляхом відкритості у діяльності міської ради, подальший розвиток свободи слова і думки, залучення територіальної громади та органів самоорганізації населення до розробки програм з комплексного розвитку міста.

Будуть вживатись заходи щодо інформування населення міста про діяльність органів місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті Жмеринської міської ради, у місцевих засобах масової інформації, під час проведення зборів громадян на кварталах, забезпечення відкритості у діяльності міської ради.

 • проведення зваженої тарифної політики шляхом прийняття економічно-обґрунтованих тарифів які забезпечать стабільну роботу підприємств житлово-комунального господарства міста та належний рівень якості надання послуг населенню.
 • збереження та розвиток мережі бюджетних установ міста шляхом підвищення якості надання медичних та освітянських послуг, розширення мережі дошкільних навчальних закладів, надання соціальних послуг, зростання культурного рівня населення та залучення дітей і молоді до занять спортом, а також пропаганди здорового способу  життя.

Продовжена робота з поліпшення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів, збільшення кількості дітей, які охоплені позашкільною освітою, удосконалення та розширення мережі спортивних секцій та гуртків, розширення мережі дошкільних навчальних закладів, введення в дію додаткових двох груп у школі – інтернат при ДНЗ №5, зміцнення навчально-матеріальної бази дитячих навчальних закладів, створення сучасних спортивних майданчиків, оновлення фінансово-економічних механізмів розвитку освіти.

 

Управління економіки Жмеринської міської ради