Вакансії
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Вакансії

Оголошення про конкурс на посаду директора комунального закладу середньої освіти ІІІ ступеня «Жмеринський ліцей» територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області

Продовжено термін для подання документів для участі у конкурсі на посаду директора комунального закладу середньої освіти III ступеня "Жмеринський ліцей". Протокол №2 засідання конкурсної комісії додається.

Відповідно до розпорядження секретаря Жмеринської міської ради від 18.03.2019 р. № 68-р «Про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти» оголошується конкурс на посаду директора комунального закладу середньої освіти ІІІ ступеня «Жмеринський ліцей» територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області.

Найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти:

Комунальний заклад середньої освіти ІІІ ступеня «Жмеринський ліцей» територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області.

вул. І. Франка, 136, м. Жмеринка, Вінницька обл., 23100

Найменування посади та умови оплати праці:

Директор комунального закладу  середньої освіти ІІІ ступеня «Жмеринський ліцей» територіальної громади м.Жмеринки Вінницької області.

Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти.

Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі.

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно доЗакону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у строк до 06.05.2019 р.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються до управління освіти Жмеринської міської ради

вул. Київська, 1а, м. Жмеринка, Вінницька обл., 23100, e-mail: osvita_gmerinka@ukr.net

Дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:

11.05.2019 року, на 10 год. 00 хв.

вул. Центральна, 4, м. Жмеринка, Вінницька обл., 23100, - зала засідань виконавчого комітету.

Конкурс складатиметься з:

 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються конкурсною комісією та будуть оприлюднені на веб-сайті Жмеринської міської ради – 25.03.2019 р.

Буде проведена відеофіксація та за можливості відеотрансляція конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на веб-сайті Жмеринської міської ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість відбору – не більше 3 годин.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

Кісілюк Тетяна Федорівна 096 3500564, 2-14-68 e-mail: osvita_gmerinka@ukr.net

Дійсне до 06.05.2019 р.          Адміністрація


 Виконавчий комітет Жмеринської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління містобудування та архітектури Жмеринської міської ради, головного архітектора міста.

До участі у конкурсі допускаються  громадяни України, які мають:

 • наявність повної вищої архітектурної освіти;
 • наявність стажу організаційної та професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років;

знання:

 • Конституції України;
 • законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування;
 • указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів;
 • вільне володіння державною мовою;
 • вміння працювати на комп’ютері в режимі користувача з відповідними програмами.

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення. За довідками та отриманням додаткової інформації звертатись за адресою: м. Жмеринка, вул. Центральна, 4, тел.: 5-01-00

29.03.2019 р.          Адміністрація