Управління економіки
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Управління економіки

Начальник управління економіки - Коновал Анатолій Романович
Заступник начальника управління економіки, начальник відділу аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку міста - Циган Тетяна Миколаївна
Головний спеціаліст відділу аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку міста, енергоменеджер - Кузьміна Лариса Василівна


Відділ регуляторної політики і підприємництва

Начальник відділу регуляторної політики і підприємства - Янішевська Оксана Віталіївна


Відділ стратегії розвитку і зовнішньоекономічних відносин

Начальник відділу стратегії розвитку та зовнішньоекономічних відносин - Долинний Костянтин Олександрович
Головний спеціаліст відділу стратегії розвитку та зовнішньо-економічних відносин -  


 

Функції та діяльність:

1. Основним завданням управління є реалізація повноважень виконавчих органів  міської ради в  сфері  соціально - економічного розвитку  міста,   визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами.

2. Основні функції управління економіки

2.1.  У сфері соціально-економічного розвитку міста:

2.1.1. Здійснює аналіз економічного і соціального розвитку міста;  розроблення, моніторинг та контроль за реалізацією програми соціально-економічного розвитку міста, проводить аналіз та узагальнення стану та тенденцій розвитку економіки міста.

2.1.2. Розробляє проект програми соціально-економічного розвитку на
рік, стратегічного плану розвитку міста та подає їх на затвердження міської ради, організовує їх виконання та звітує про хід і результати.

2.1.3. Здійснює розробку прогнозних показників на коротко- та довгостроковий терміни, обґрунтування пріоритетів і цілей соціально-економічного розвитку міста.

2.1.4. Подає до Головного управління економіки обласної державної адміністрації необхідні показники та вносить пропозиції до програми економічного і соціального розвитку області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих в місті, з питань, пов'язаних з соціально-економічним розвитком, задоволенням потреб населення.

2.1.5. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на збалансований економічний та соціальний розвиток міста, ефективне використання природних, трудових та фінансових ресурсів, забезпечення комплексного і  всебічного розвитку міста.

2.1.6. Здійснює розроблення прогнозних розрахунків чисельності населення міста на перспективу для  використання  в  прогнозуванні  розвитку соціальної сфери та  інших питань.

2.1.7. Організовує підготовку науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, інших заходів на міському рівні.

2.1.8. Здійснює методичну і консультативну допомогу підприємствам, об'єднанням, організаціям, виконавчим органам міської ради.

2.1.9. Здійснює координацію діяльності підприємств промисловості в питаннях прогнозування і реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

2.1.10. Згідно з законодавством приймає участь у роботі комісій з перевірок та аналізу фінансово-господарських показників роботи комунальних підприємств.

2.1.11. Бере участь у роботі комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2.1.12. Співпрацює з місцевими органами статистики,  для вчасного та повного відображення інформації щодо соціально-економічного розвитку міста.

2.2. У сфері розробки та реалізації програм місцевого значення

2.2.1. Приймає участь у розробленні міської програми зайнятості населення, спільно з міськрайонним центром зайнятості прогнозує та бере участь у складанні перспективного балансу трудових ресурсів.

2.2.2. Здійснює методично - консультаційну роботу з підприємствами, організаціями міста усіх форм власності та бюджетними установами міста з питань розроблення поточних та перспективних програм розвитку, цільових та галузевих бюджетних програм.

2.3. У сфері зовнішньоекономічних зв'язків та залучення інвестицій

2.3.1. Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності, поліпшенню інвестиційного клімату в місті.

2.3.2. Сприяє створенню на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної-побутової інфраструктури, а також інших об'єктів.

2.3.3. Розробляє основні напрямки інвестиційної політики в місті.

2.3.4. Бере участь у підготовці проектів інвестиційних угод між міською радою та забудовниками, яким надаються земельні ділянки під будівництво об'єктів різного призначення.

2.3.5. Сприяє розширенню економічних зв'язків суб'єктів господарювання з іноземними партнерами.

2.3.6. Сприяє зовнішньоекономічному розвитку, надає допомогу суб'єктам підприємницької діяльності міста в організації, участі та проведенні міжнародних торгово-промислових і торгових виставок, ярмарків і презентацій.

2.3.7. Проводить роботу щодо пошуку джерел альтернативного фінансування (грантів, спільних проектів, коштів державного бюджету, субвенцій і т.д.) для вирішення актуальних економічних та соціальних проблем міста, готує відповідні матеріали для отримання субвенцій та інших коштів.

2.3.8. Сприяє співпраці із сусідніми, іншими державами з питань міжнародного співробітництва та європейської інтеграції у сфері політики, економіки, соціально-культурних питань.

2.3.9. Проводить  в  установленому   порядку в  межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками  іноземних  держав.

2.3.10. Вживає заходів для розширення міжрегіональних економічних зв'язків, готує проекти відповідних угод.

2.3.11. Співпрацює з культурними товариствами, агенціями розвитку, асоціаціями і спілками та іншими організаціями, діяльність яких пов’язана з питаннями міжнародного співробітництва.

2.3.12. Співпрацює з органами влади, дипломатичними та  консульськими установами, агентствами розвитку, асоціаціями, спілками та іншими організаціями України, країн Європейського Союзу тощо, діяльність яких пов’язана з питаннями міжнародного співробітництва, проектного менеджменту та розроблення неприбуткових проектів.

2.3.13. Координує питання взаємодії виконавчого комітету з Асоціацією міст України.

2.4. У галузі житлово-комунального господарства та будівництва

2.4.1. Контролює дотримання єдиної цінової політики в житлово-комунальному господарстві, аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх зміни;

2.4.2. Здійснює моніторинг цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

2.4.3.  На підставі письмових висновків, отриманих від управління житлово-комунального господарства міської ради готує пропозиції щодо встановлення тарифів по оплаті побутових,  комунальних (плату за утримання  будинків та прибудинкових територій, опалення, гаряче водопостачання, постачання холодної води та водовідведення, утилізацію побутових відходів), послуг міського автотранспорту,  інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, вносить пропозиції щодо погодження, в установленому порядку, тарифів по оплаті побутових, комунальних та інших послуг, які надаються підприємствами, установами та організаціями, що не належать до комунальної власності;

2.4.4. Погоджує  розрахунки, надані підприємствами комунальної власності, та готує пропозиції виконкому міської ради щодо відшкодування збитків підприємствам, пов’язаних з різницею собівартості послуг та діючими тарифами на житлово-комунальні послуги, плату за утримання  будинків та прибудинкових територій, опалення, гаряче водопостачання, постачання холодної води та водовідведення, утилізацію побутових відходів, послуги міського автотранспорту. 

2.4.5. Вносить пропозиції щодо доцільності створення підприємств комунальної власності міста.

2.4.6. Вносить пропозиції щодо розподілу коштів бюджету розвитку міста  та надає висновки щодо використання резервного фонду міста

2.4.7. Сприяє розширенню житлового будівництва за рахунок залучення власних коштів громадян, міського, обласного та державного бюджетів, пайових коштів підприємств та організацій.

2.4.8. Надає пропозиції щодо розподілу житлових будинків, які споруджуються  підприємствами і організаціями за рахунок державних коштів.

2.5. У галузі малого бізнесу, підприємництва і регуляторної політики

2.5.1 Сприяє розвитку підприємництва у місті, створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку та умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання і підприємництва, надає консультативну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

2.5.2. Розробляє проект Програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Жмеринка, організовує її виконання та подає міській раді звіт про хід і результати виконання програми.

2.5.3. Співпрацює з громадськими об'єднаннями підприємців в напрямку визначення умов щодо поліпшення підприємницького клімату в місті.

2.5.4. Надає пропозиції щодо здійснення інформаційної, фінансової, ресурсної підтримки підприємництва.

2.5.5. Здійснює аналіз розвитку малого підприємництва в місті.

2.5.6. Приймає участь у розробці пропозицій про створення і функціонування інфраструктури підтримки малого бізнесу.

2.5.7. Сприяє впровадженню сучасних кредитно-інвестиційних механізмів розвитку малого підприємництва, розробці та запровадженню програм мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва.

2.5.8. Готує проект плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки регуляторних актів та відстеження їх результативності на рік та виносить їх на розгляд міського голови.

2.5.9. Надає інформаційну та консультаційну допомогу управлінням та відділам міської ради та виконавчого комітету у підготовці регуляторних актів та аналізів їх регуляторних впливів з питань, що входять до компетенції управління економіки.

2.5.10. Ініціює подання проектів регуляторних актів на погодження з Вінницьким регіональним відділенням Антимонопольного комітету України.

2.5.11. Веде реєстр діючих регуляторних актів.

2.5.12. Здійснює аналіз запровадження та ходу реалізації головних засад державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

2.6. У сфері енергоспоживання та енергозбереження:

2.6.1. 3дійснює контроль і аналіз стану розрахунків за використанням енергоносіїв бюджетними установами, організаціями та комунальними підприємствами міста.

2.6.2. Реалізує в місті державну політику в сфері енергозабезпечення та енергозбереження.

2.6.3. Збирає, аналізує та узагальнює інформацію щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та бюджетними організаціями міста.

2.6.4. Подає пропозиції щодо визначення обсягів  споживання енергоресурсів бюджетними установами та організаціями. Аналізує ліміти споживання для бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету та вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо затвердження лімітів та внесення змін.

2.6.5. Спільно з управліннями та відділами виконкому та  міської ради бере участь у розробці програм по енергозбереженню, відновленню і впровадженню нетрадиційних альтернативних джерел енергії, а також в межах своїх повноважень контролює їх реалізацію, прогнозує пріоритетні напрямки розвитку енергетики та енергозбереження.

2.6.6. На основі аналізу, прогнозування та вивчення  актуальних напрямків соціально-економічного розвитку міста подає виконкому міської ради пропозиції щодо вирішення питань інвестиційної політики в енергетиці та енергозбереженні.

2.6.7. Забезпечує підготовку матеріалів з питань енергозбереження для заходів, що здійснюється керівництвом міської ради.

2.6.8. Готує план дій сталого енергетичного розвитку міста (SEAP).

2.6.9. Координує реалізацію заходів у м. Жмеринка в рамках угоди мерів та Асоціації енергоефективних міст України.

2.7. У галузі транспорту:

2.7.1. Вживає заходів щодо реалізації в місті Законів України, "Про транспорт", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" та інших законодавчих актів та розпорядчих документів центральних органів державної влади в сфері транспорту.

2.7.2. Розробляє пропозиції щодо формування транспортної мережі міста.

2.7.3. Розробляє та затверджує паспорти маршрутів і графіки руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгоджує ці питання стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках передбачених законодавством

2.7.4. Здійснює координацію роботи міського пасажирського транспорту, організовує інформаційне забезпечення.

2.7.5. Організовує обстеження пасажирських потоків на маршрутах пасажирського транспорту міста з метою більш раціонального розподілення рухомого складу.

2.7.6. Розробляє разом з транспортними підприємствами заходи по покращенню роботи міського пасажирського транспорту, збільшення його рентабельності, удосконалення маршрутів, більш раціональному розміщенню зупинок, організацій маршрутів масових перевезень населення.

2.7.7. Планує та сумісно з відповідними органами організовує здійснення заходів, спрямованих на дотримання транспортного законодавства в місті.

2.7.8. Вирішує питання щодо розміщення парковок, автостоянок та зупинок транспорту в межах міста. Організовує та контролює роботу по збору за паркування автотранспорту згідно з контрольними цифрами доходної частини міського бюджету.

2.7.9. Здійснює роботу щодо організації та проведення конкурсів на здійснення міських перевезень, використання таксомоторних стоянок службами таксі, визначення операторів паркування.

2.8 У сфері торгівлі, ресторанного  господарства та побутового обслуговування населення

2.8.1. В межах компетенції здійснює контроль у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування за дотриманням вимог чинного законодавства України відповідними закладами всіх форм власності.

2.8.2. Аналізує діяльність закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, систематизує її показники і у разі необхідності готує пропозиції щодо підвищення ефективності їх роботи.

2.8.3. Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною  організацією обслуговування населення суб’єктами торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, дотримання ними правил благоустрою та утримання території м. Жмеринка, санітарних норм, інших вимог законодавства, надає пропозиції про скасування виданого їм погодження на початок роботи у разі неодноразових порушень нормативно-правових актів.

2.8.4. Організовує проведення ярмарків для закупівлі та продажу товарів населенню, конкурсів по кращому прикрашенню приміщень та прилеглих територій при проведенні святкових заходів в місті.

2.8.5. Координує діяльність ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання правил торгівлі на ринках міста.

2.8.6. Приймає документи, надає методичну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності та готує проекти розпоряджень міського голови  про погодження суб’єктам господарювання на розташування об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, розваг, сезонної торгівлі.

2.8.7. Проводить моніторинг цін на основні види продовольчих товарів. Спільно з працівниками Державної інспекції контролю за цінами у Вінницькій області проводить перевірки дотримання ціноутворення в закладах торгівлі.

2.8.8. Організовує та  проводить рейди по виявленню місць стихійної торгівлі, складає відповідні акти, направляє  листи до відділів УМВС щодо прийняття мір по її ліквідації.

2.8.9.  Організовує проведення нарад, семінарів з питань діяльності у сфері виробництва товарів та їх реалізації, розвитку і впроваджені нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування населення

2.8.10. Сприяє забезпеченню державного захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів, продукції, робіт і послуг. Надає споживачам методичну інформацію щодо Закону України «Про захист прав споживачів» та по можливості вирішує спірні питання на місцевому рівні.

2.9. У інших сферах та питаннях

2.9.1. Розглядає листи, скарги, звернення, пропозиції громадян, підприємств,  установ  і організацій, сприяє в межах своїх повноважень вирішенню порушених питань, веде їх облік та звітність

2.9.2. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд міському голові пропозиції щодо його вдосконалення.

2.9.3. Виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

2.9.4. Через засоби масової інформації проводить роз’яснювальну та інформаційну роботу з правових питань, питань економічного і соціального розвитку, підприємництва,  регуляторної політики і т.д. 

 

Розпорядок роботи Дні прийому громадян
ПН - ЧТ 08:00 - 17:15 Начальником управління Четвер 09:00 - 12:00
ПТ 08:00 - 16:00 Працівниками відділів Щоденно, протягом всього робочого дня
Обід 13:00 - 14:00      
Адреса: 23100, м. Жмеринка, вул. Центральна, 4 Тел: (04332) 5-16-66 E-mail: econ@zhmr.gov.ua