Управління ДСПС України у Вінницькій області
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Управління ДСПС України у Вінницькій області

 Жмеринський районний сектор Управління ДСПС України у Вінницькій області

Код послуги

Назва адміністративної послуги

Інформаційна картка

Технологічна картка

Заява

ДЦ-06-10

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 Завантажити

Завантажити

 Завантажити

 

ЗАЯВА

 

Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати _____________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(об'єкт, на який видається документ)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвище  фізичної особи - підприємця)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)

_________________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

 

         ________________                                                                                ________________

            (телефон)                                                                                           (телефакс)

 

 "___" ____________ 201_ р.                                                                                                                 __________________________________

                                                                                                                                                                    (підпис керівника юридичної

                                                                                                                                                                   особи/фізичної особи - підприємця,

                                                                                                                                                                         уповноваженої особи)

 

Документи, що додаються по заяви: __________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________

 

Заповнюється державним адміністратором:

 

------------------------------------------------------------------

| "___" ____________ 201_ р.         |Реєстраційний номер _________________|

|(дата надходження заяви)              |                                                               |

|                                                     |___________________________________|

|____________________                 |                              (ініціали та прізвище  |

|      (підпис)                                   |                   державного адміністратора)   |

---------------------------------------------------------------------------------------------------