УМОВИ конкурсу з перевезення пасажирів
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

УМОВИ конкурсу з перевезення пасажирів

Затверджено рішеннями виконавчого комітету із змінами та доповненнями 

 У М О В И

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті

загального користування міста Жмеринка.

 

Загальні положення

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування  розроблені на підставі Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами та доповненнями.

Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування міста Жмеринка здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Організація пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування покладається на виконавчий комітет Жмеринської міської ради, який є організатором пасажирських перевезень у місті (далі –Організатор) і  який:

-        забезпечує проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

-        затверджує умови конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;

-        забезпечує формування автобусної мережі загального користування;

-        забезпечує укладання договору з автомобільним перевізником, який є переможцем конкурсу та контролює виконання ним умов договору.

Для підготовки та проведення конкурсу Організатор створює конкурсний комітет з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу на автобусному маршруті загального користування (надалі – Конкурсний комітет).

Склад Конкурсного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету Жмеринської міської ради.

Обслуговування міських маршрутів загального користування автомобільним перевізником здійснюється при наявності ліцензії, договору з виконавчим комітетом міської ради, паспорту маршруту, документу, що засвідчує використання автобусів на законних підставах та інших документів, передбачених законодавством України.

Перевізник,  що  приймає участь у конкурсі на здійснення пасажирських перевезень автоматично приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення перевезень, які визначені цими Умовами.

Перевізник може надавати  виконкому міської ради  відповідне  письмове  клопотання  для внесення змін в маршрутну мережу міста у випадку   економічного та технічного обґрунтування  зміни  кількості транспортних одиниць на маршруті та інтервалів руху, а також інші зауваження та пропозицій щодо якості та  безпеки обслуговування  пасажирів.

Перевізник має право  за власним бажанням  забезпечувати належний санітарний стан, впорядкування та облаштування зупинок та стоянок  автобусів, майданчиків для відстою та розвороту транспорту на кінцевих та початкових  зупинках, упорядковувати та встановлювати вивіски з розкладом руху транспортних засобів.  За умови здійснення значної суми капіталовкладень у облаштування автобусного маршруту,  питання фінансування таких робіт вирішується окремо у встановленому  законодавством  порядку з залученням коштів міського бюджету та спонсорських внесків.

 

Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу

Організатор конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на маршрутах загального користування м.Жмеринка залучає робочий орган, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних  пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

Робочий орган визначається на конкурсних засадах відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт».

У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", а також умовам проведення відповідного конкурсу.

Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій Робочого органу.

Строк дії договору встановлюється за домовленістю між Організатором та Робочим органом, але не більш як на три роки.

Визначення Робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор повинен забезпечити проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 Об’єкти конкурсу

Об’єкти конкурсу визначаються відповідно Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 08 грудня 2008 року №1081 із змінами та доповненнями, а саме об’єктом конкурсу можуть бути: автобусний маршрут  загального користування, оборотний рейс (рейси). Перелік об’єктів конкурсу визначається за необхідністю, відповідно до діючого законодавства, та за рішенням виконкому міської ради, відповідно до існуючої маршрутної мережі міста, та опубліковується в  засобах масової інформації .

 

Загальні вимоги до здійснення перевезень у місті  та проведення конкурсу

Перевізник,  що  приймає участь у конкурсі на здійснення пасажирських перевезень автоматично приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення перевезень, які визначені цими умовами та рішенням  виконавчого комітету  про проведення   конкурсу на окремі маршрути  (рейси).

Остаточні  взаємовідносини  між перевізником та виконкомом міської ради визначаються договором на здійснення пасажирських перевезень за конкретним маршрутом  або  виконання  окремих рейсів.

Наявний досвід роботи перевізника-претендента, пов’язаний з перевезенням пасажирів(зміни рішенням №166 від 27 липня 2012 року )

Пасажиромісткість автобусів, які плануються використовувати на маршрутах міста: в «звичайному» режимі руху не менш як 21 місце для сидіння с двома пневматичними дверима; в режимі «маршрутне таксі» - не менш як 15 місць для сидіння. Здійснення перевезень  мікроавтобусами  у режимі маршрутного таксі  не передбачає перевезення пільгових категорії громадян, пільги для яких встановлені   чинним законодавством України

Тарифна політика на маршрутах міста Жмеринка повинна відповідати діючому законодавству України в частині затвердження чи узгодження тарифів на послугу з перевезення пасажирів:

збільшення або зменшення рівня тарифу відбувається на підставі звернення перевізника до виконкому Жмеринської  міської ради з наданням відповідних розрахунків;

самостійне збільшення або зменшення узгодженого (затвердженого) виконкомом тарифу не допускається.

У конкурсі можуть брати участь пасажирські перевізники

Юридичні або фізичні особи, які мають ліцензію на право надання  послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості транспортні засоби відповідного класу, зареєстровані відповідно до чинного законодавства, що відповідають вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мають відповідний сертифікат, знаходяться в належному технічному і санітарному стані, укомплектовані відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи

Які  визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або які перебувають у стадії ліквідації як суб'єкта господарювання;  подали для участі в конкурсі неналежним чином  оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію;    не мають виробничої бази або не уклали договору про здійснення контролю за технічним станом та проведенням технічного обслуговування рухомого складу;  не можуть забезпечити контроль за станом здоров'я водіїв перед виїздом на маршрут; не відповідають іншим вимогам статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”; пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів без наявності протоколів випробувань; мають несплачені штрафні санкції, неоскаржені в судовому порядку (що були  накладені не пізніше 20 днів до дати проведення конкурсу).

 

Умови перевезення окремих та пільгових категорій, дотування та відшкодування вартості окремих видів перевезень

Перевізник зобов’язаний забезпечити перевезення пільгової категорії громадян міста в межах бюджетних асигнувань як державне замовлення та організацію перевезення пасажирів на загальних умовах - недержавне замовлення.

Перелік категорій громадян, яким надається право безоплатного проїзду в автобусах загального користування за державним замовленням, встановлюється згідно Законів  України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку України», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів збройних сил», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року № 354 на інвалідів», з врахуванням  обмежень або правок, внесених на відповідний бюджетний рік  Законом України «Про державний бюджет України на поточний рік».

Суму витрат від перевезення пільгових категорій населення за державним замовленням управління праці та соціального захисту населення перераховує Перевізнику, згідно наданих ним розрахунків про фактично виконані роботи в межах затверджених річних асигнувань,  та по мірі надходження субвенції з державного бюджету – місцевому.

Для  забезпечення системи пільгових перевезень школярів міста перевізник  забезпечує перевезення  школяра за умови  внесення ним  вартості батьківської сплати  за проїзд в розмірі 40-50 % вартості проїзду.   У режимі маршрутного таксі перевізник забезпечує соціальну  частку  здійснення таких перевезень  ( від  10 до 20 відсотків вартості проїзду).

Суму витрат від  пільгового  перевезення школярів управління освіти перераховує Перевізнику згідно наданих ним актів виконаних робіт в межах затверджених річних асигнувань.

Вимоги щодо пасажиромісткості, категорії, класу, технічних та екологічних показників  автобусів,  час початку та закінчення роботи на маршруті, регулярність руху на кожному конкретному маршруті міста Жмеринка визначаються окремим рішенням виконавчого комітету при формуванні маршрутної мережі міста.

 

Додаткові умови конкурсу

Автомобільні перевізники для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані відповідати вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

До додаткових Умов належить:

- екіпірувати транспортні засоби відповідними логотипами автомобільних перевізників;

- забезпечувати наявність однотипної форми одягу (світла сорочка та темна краватка) для водіїв автобусів у весняний, літній та осінній період;

- забезпечувати перевезення пасажирів за розпорядженням міського голови  у випадку ліквідації наслідків аварій, проведення загальноміських заходів;

- укласти із суб’єктами господарювання, які забезпечують прибирання тротуарів та доріг міста відповідні договори щодо прибирання під’їзних карманів до автозупинок у зимовий період та облаштування автозупинок до Великодніх свят ;

- перевізники-претенденти мають забезпечити диспетчерський контроль та управління перевезеннями самостійно або облаштувати у заявлених транспортних засобах –GPSсистеми для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту. (Зміни відповідно до рішення виконкому №76 від 24 квітня 2014 р.)

 

Технічні та екологічні  вимоги до транспортних засобів

Транспортні засоби,  які подаються  претендентом на участь в конкурсі на перевезення  пасажирів, повинні:

Відповідати  державним стандартам, мати сертифікат відповідності (як транспортні засоби загального користування), наданий  органами  з сертифікації дорожніх транспортних засобів, акредитованими  у системі УкрСЕПРО, протокол випробувань  лабораторії, акредитованої в системі УкрСЕПРО, в галузі  акредитації якої є відповідні нормативні документи про повну відповідність транспортного засобу державним стандартам (як транспортного  засобу  загального користування,  призначеного  для здійснення  перевезень пасажирів на маршрутах, а також відповідати   постанові Кабінету Міністрів  України № 176 від  18.02.1997 року “Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” (із змінами та доповненнями).

Відповідати  нормативним актам  (документам) з питань  охорони праці та екології;

Не допускаються до конкурсу автобуси,  що не  відповідають екологічним показникам (токсичність (вміст СО до 3%), димність до 40%).

Бути укомплектованими  відповідно  до вимог Правил дорожнього руху та Правил охорони праці на автомобільному транспорті, Правил надання  послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Пройти технічний  огляд, що засвідчується  актом технічного стану у Жмеринському відділенні ДАІ УМВС України у Вінницькій області до проведення конкурсу.

Мати талон екологічного  контролю (перевірка  двигунів транспортних  засобів на вміст шкідливих речовин у відпрацьованих  газах).

 

Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та визначення переможця

Організатор визначає і публікує в офіційних засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке має містити інформацію відповідно до п.28 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами та доповненнями.

Для  участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на об’єкт конкурсу:

заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1

та настуні документи:

- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, модели, пасажиромісткості, VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

- копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

- документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

- нотаріально завірену копію сертифікату відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам (за бажанням);

- анкету згідно з додатком 2;

- копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за останні повні два квартали;

відомості про додаткові пропозиції обслуговування маршруту (конкурсні пропозиції щодо покращення роботи на автобусному маршруті загального користування, вартості транспортних послуг, здешевлення поїздок для окремих категорій громадян тощо) (за бажанням). Зміни відповідно до рішення виконкому №76 від 24 квітня 2014 року 

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються,        підписуються       уповноваженою       особою перевізника-претендента  та  скріплюються  печаткою  з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для      участі      в      конкурсі      подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі,  відкривається наступного дня після  закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет)  з позначкою "№ 2",  який містить документи з інформацією про  те,  на  який  об'єкт  конкурсу  подає  документи перевізник -претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі  подання  перевізником-претендентом   документів   для участі  в  кількох конкурсах,  що проводяться на одному засіданні, ним  робиться  однакова  відмітка  на  конвертах  №1  і  2,  які стосуються  одного  і  того  ж конкурсу,  що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

         Кінцевий строк прийняття документів  для  участі  в  конкурсі не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою згідно з додатком 2, в якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі в конкурсі та під час підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізника-претендента.

Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядають. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, що подані несвоєчасно не реєструються та повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

Достовірність інформації, викладеної в заяві та документах, перевіряє   Робочий орган спільно з Організатором не пізніше, ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

Засідання конкурсного комітету проводиться у залі засідань міськвиконкому, в час  що вказаний в оголошені про проведення конкурсів, за наявності не менше ніж половини членів комітету.

У разі зміни місця або переносу часу початку засідання конкурсного комітету дана інформація повинна бути завчасно, але не пізніше ніж за добу, доведена до всіх членів конкурсного комітету та перевізників-претендентів.

Під час проведення конкурсу Конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за  показниками визначеними п.40 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами та доповненнями.

        У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-            претендентів  конкурсний  комітет  визначає кращого з використанням  бальної  системи      оцінки     пропозицій перевізників-претендентів. Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом є підставою для визначення переможця конкурсу.

         Під   час   проведення   конкурсу   запрошуються   всі перевізники-претенденти,   що   беруть   участь   у   конкурсі,  у присутності  яких  оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається  право  на  обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій.  Під  час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

Під час засідання конкурсного комітету представники перевізників-претендентів мають право ознайомлюватись з оцінками конкурсних пропозицій всіх претендентів, що беруть участь у конкурсі.

         Переможцем   конкурсу  визнається  перевізник-претендент, який за результатами розгляду  набрав  найбільшу  кількість  балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

         Претендентом, який     посів    друге    місце,    визнається перевізник-претендент,  який  за  результатами   розгляду   набрав найбільшу  кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів  без  урахування   показника   переможця конкурсу.

         У разі  коли  учасники  конкурсу  набрали  однакову кількість балів,    під    час    визначення    переможця    конкурсу     та перевізника-претендента,  який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент,  що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

Після розгляду пропозицій перевізників-претендентів в їх присутності члени конкурсного комітету мають право продовжити обговорення на закритому засіданні.

Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

Рішення прийняте на закритому засідання конкурсного комітету оголошується із запрошенням перевізників-претендентів ( представників).

Після   оголошення    рішення     перевізники-претенденти  (представники) не мають права надавати будь-які документи та наводити докази про неправомірність прийняття рішення конкурсним комітетом.

Під  час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіо запис, який зберігається у організатора протягом усього строку дії укладеного договору

Договір з переможцем конкурсу укладається відповідно до п.53 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами та доповненнями.