результати проведення переговорної процедури закупівлі №1 від 28.01.2016 р.
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

результати проведення переговорної процедури закупівлі №1 від 28.01.2016 р.

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№1 від 28.01.2016 р.

1. Замовник.

1.1. Найменування. Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області

1.2. Код за ЄДРПОУ. 25509242

1.3. Місцезнаходження. вул. Центральна, буд. 4, кім. 4, Вінницька область, м. Жмеринка, поштовий індекс  23100

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Романюк Оксана Миколаївна, начальник управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради, адреса: Вінницька область,

м. Жмеринка, вул. Центральна, 4, каб. 4, поштовий індекс 23100, телефон 0 (4332) 5-01-00, телефакс 0 (4332) 5-00-99, zhmerinka-adm.gov.ua.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування. Енергія електрична, за кодом 35.11.10-00.00 відповідно до ДК  016-2010, (електрична енергія, за кодом 09310000-5 відповідно до Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (електрична енергія).

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 218001 кВт год.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Вінницька область,

 м. Жмеринка

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31.12.2016 р.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. zhmerinka-adm.gov.ua

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 15.01.2016 р. «ВДЗ» №8 (15.01.2016), №008074

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 15.01.2016 р. «ВДЗ» №8 (15.01.2016), №008074/1

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 20.01.2016 р. «ВДЗ» №12 (20.01.2016), №012748

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 02.02.2016 р. «ВДЗ» 21 (02.02.2016), №025894

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 04.01.2016 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 11.01.2016 р., 09 год. 00 хв.,

вул. Центральна, буд. 4, кім. 4, Вінницька область, м. Жмеринка.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

 

216005 грн. (з ПДВ)
(цифрами)

 

Двісті шістнадцять тисяч п’ять гривень 00 копійок (з ПДВ).
             (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго»

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. ЄДРПОУ 00130694

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул. Першого Травня, буд. 2, м. Вінниця, поштовий індекс 21100, тел. (0432) 52-50-26, факс (0432) 52-50-63.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 28.01.2016р.,

216005 грн. (з ПДВ). (двісті шістнадцять тисяч п’ять гривень 00 копійок (з ПДВ)).

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Публічне акціонерне товариство “Вінницяобленерго”, код за ЄДРПОУ 00130694, є суб’єктом природної монополії та займає монопольне становище на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у територіальних межах Вінницької області, відповідно до постанови  НКРЕ від 17.03.2011 №360.

У зв’язку з відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, договір про закупівлю електроенергії може бути укладено лише з одним постачальником - ПАТ «Вінницяобленерго», за відсутності при цьому альтернативи.

ПАТ «Вінницяобленерго» надало витяг з статуту, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), копію ліцензії серія АГ №500287 на постачання електричної енергії за регульованим тарифом видану 24.03.2011 р. НКРЕ, копію свідоцтва № 100329729 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ № 315168 індивідуальний податковий №001306902284, копію довіреності ПАТ «Вінницяобленерго» № 1-14-5090 від 04.01.2016 р. про надання повноважень начальнику відділу збуту електроенергії ПАТ «Вінницяобленерго» Тіхоновій Інні Петрівні на представлення інтересів ПАТ «Вінницяобленерго» у переговорах з питань закупівлі електричної енергії, а також проект договору.

Згідно наданих документів Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго» відповідає вимогам чинного законодавства: зареєстроване, має ліцензію, досвід виконання аналогічних договорів, потужну матеріально-технічну базу, тощо.

11. Інша інформація.

Підставою для обрання переговорної процедури закупівлі є п.2 ч.2 ст.39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 р. №1197-VII, переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку , внаслідок чого  договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником , за відсутності при цьому альтернативи. Згідно з ч.1 ст.5 Закону України «Про природні монополії» відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій, в тому числі і у сфері передачі електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами). Відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «Про природні монополії» перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері ЖКГ. До зазначеного переліку, як суб’єкт господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку передачі електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) включено Публічне акціонерне товариство “Вінницяобленерго”, код за ЄДРПОУ-00130694. яке є суб’єктом природної монополії та займає монопольне становище на ринках передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у територіальних межах Вінницької області.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Романюк О.М. - начальник управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради, голова комітету з конкурсних торгів; Куленко О.І. заступник начальника управління житлово-комунального господарства, начальник відділу комунального майна Жмеринської міської ради, заступник голови комітету з конкурсних торгів; Задойко Ю.А.– головний спеціаліст відділу комунального майна управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради, секретар комітету з конкурсних торгів; Грозінська О.В.– начальник відділу бухгалтерського обліку управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради, член комітету з конкурсних торгів, Вертепна І.О. – головний спеціаліст відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради, член комітету з конкурсних торгів, Гуйван Т.М. – головний спеціаліст відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради, член комітету з конкурсних торгів, Кузюбердіна О.В. – начальник відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради, член комітету з конкурсних торгів.

 

 

 

        Заступник голови комітету з конкурсних торгів,

         заступник начальник управління житлово-комунального

         господарства, начальник відділу комунального майна

         Жмеринської міської ради                                               ____Підпис___________ О.І. Куленко                                                                                                 

                                                                                                     М.П.