ПРОТОКОЛ засідання ініціативної групи
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

ПРОТОКОЛ засідання ініціативної групи

ПРОТОКОЛ

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради

при Жмеринській міській  раді

від « 09 » січня 2013 року

 

м. Жмеринка                                                                      Час проведення: 15-00

 

Присутні:

          Ніколайчук С.В. –  керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

          Дода Г. Д. – голова громадської організації Жмеринська міська рада «Жінок України»;

          Гамарник О.А. – голова міської організації добровільного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства «Меморіал»             ім. В. Стуса;

         Євстігнєєв Є.В. – голова громадської організації «Спілка підприємців та промисловців м.Жмеринки»;        

         Кудіна С.А. – головний спеціаліст, юрисконсульт юридичного відділу виконавчого комітету міської ради;

         Малюшицький В.О. – голова громадської організації «Жмеринська міська федерація силових видів спорту»;

         Попік І.А. -  головний спеціаліст з питань внутрішньої політики організаційного відділу виконавчого комітету;

         Рубан О.М. – представник громадської організації «ІнфоЖмеринка».      

 

Відсутні: Дмитрик Т.А. –голова квартального комітету «Центральний»

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

         1. Про обрання голови ініціативної групи.

         2. Про обрання члена ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи.

         3. Про визначення дати, місця та часу проведення установчих зборів нового складу Громадської ради при Жмеринській міській раді.

         4. Про затвердження повідомлення про проведення установчих зборів.

         5. Про затвердження зразку заяви та інших документів, що додаються до заяви.

         6. Про порядок прийняття документів від інститутів громадянського суспільства.

 

         1. Слухали: «Про обрання голови ініціативної групи».

 

Виступили: Гамарник О.А., голова міської організації добровільного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства «Меморіал» ім. В. Стуса, який запропонував обрати голову ініціативної групи Ніколайчука Святослава Володимировича.

Малюшицький В.О., Кудіна С.А.: підтримали дану пропозицію.

 

          Голосували: «за» - 8; «проти» - не має; «утримались» - не має.

 

Вирішили: Обрати головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Жмеринській міській раді Ніколайчука Святослава Володимировича, керуючого справами виконкому міської ради.

 

         2. Слухали: «Про обрання члена ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи».

 

Виступили: Дода Г.Д., голова громадської організації Жмеринська міська рада «Жінок України», яка запропонувала доручити ведення протоколів засідань ініціативної групи Попік Ірині Анатоліївні, головному спеціалісту з питань внутрішньої політики організаційного відділу виконавчого комітету.

 

Євстігнєєв Є.В., Рубан О.М..: підтримали дану пропозицію.

 

          Голосували: «за» - 8; «проти» - не має; «утримались» - не має.

 

Вирішили: Доручити ведення протоколів засідань ініціативної групи Попік Ірині Анатоліївні, головному спеціалісту з питань внутрішньої політики організаційного відділу виконавчого комітету.

 

         3. Слухали: «Про визначення дати, місця та часу проведення установчих зборів нового складу Громадської ради при Жмеринській міській раді».

 

Виступили: Ніколайчук С.В., голова ініціативної групи: який зазначив, що повноваження Громадської ради при Жмеринській міській раді закінчуються 9 лютого 2013 року. Відповідно до ч.5 п.8 Положення про Громадську раду при Жмеринській міській раді, за 30 календарних днів до дати проведення установчих зборів, орган місцевого самоврядування оприлюднює оголошення в ЗМІ, на офіційному веб-сайті про дату, час та місце проведення зборів. Тому установчі збори мають бути проведені не пізніше ніж 9 лютого 2013 року. У кого будуть які пропозиції?

Попік І.А. : У зв’язку з викладеним головою ініціативної групи Ніколайчуком С.В., пропоную призначити дату проведення установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради при Жмеринській міській раді на 8 лютого 2013 року, місцем проведення зборів визначити залу засідань виконкому міської ради, час – 15:00 год.

 

Євстігнєєв Є.В., Рубан О.М..: підтримали дану пропозицію.

 

          Голосували: «за» - 8; «проти» - не має; «утримались» - не має.

 

Вирішили:

  1. Провести установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Жмеринській міській раді на 8 лютого 2013 року о 15:00год. в залі засідань виконкому міської ради.

 

4. Слухали «Про затвердження повідомлення про проведення установчих зборів»

         Виступили: Попік І.А.: запропонувала підготовлений проект повідомлення про проведення установчих зборів Громадської ради при Жмеринській міській раді (додається) для розміщення його у засобах масової інформації та запропонувала його затвердити.        

Дода Г.Д., Гамарник А.О., Малюшицький В.О.: підтримали дану пропозицію.

 

          Голосували: «за» - 8; «проти» - не має; «утримались» - не має.

 

Вирішили:

  1. Затвердити повідомлення про проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Жмеринській міській раді.
  2. Розмістити дане повідомлення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Жмеринської міської ради.

 

5. Слухали:  «Про затвердження зразку заяви та інших документів, що додаються до заяви».

         Виступили: Попік І.А.: запропонувала зразок заяви інституту громадського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах Громадської ради при Жмеринській міській раді, а також інших документів, що додаються до заяви, зокрема: витяг з протоколу засідання правління (ради, зборів) ІГС; зразок інформації про результати діяльності ІГС протягом 2011-2012 років; зразок біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради.

Запропонувала затвердити зразки відповідних документів, якщо у присутніх не має зауважень.

Ніколайчук С.В., Євстигнєєв Є.В., Кудіна С.А, які підтримали дану пропозицію та запропонували затвердити відповідні зразки документів.

 

          Голосували: «за» - 8; «проти» - не має; «утримались» - не має.

 

Вирішили:

  1. Затвердити зразок заяви інституту громадського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах Громадської ради при Жмеринській міській раді
  2. Затвердити документи, що додаються до заяви, а саме:
  • витяг з протоколу засідання правління (ради, зборів) ІГС;
  •  зразок інформації про результати діяльності ІГС протягом 2011-2012 років;
  • зразок біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради.
  1. Розмістити зразок заяви та зразки документів, що додаються до заяви на офіційному веб-сайті Жмеринської міської ради.  

 

6. Слухали:  «Про порядок прийняття документів від інститутів громадського суспільства».

 

 

Виступили: Дода Г.Д., Гамарник О.А., Попік І.А., які запропонували здійснювати прийом документів від ІГС  в організаційному відділі виконкому міської ради (кабінет № 22) з 10 січня по 01 лютого 2013 року включно з 14:00год. до 17:00год. щоденно у робочі дні. Закріпити відповідальних за прийом документів: Попік І.А., Доду Г.Д., Малюшицького В.О.

 

Голосували: «за» - 8; «проти» - не має; «утримались» - не має

 

Вирішили:

1. Проводити прийом документів від ІГС  в організаційному відділі виконкому міської ради (кабінет № 22) з 10 січня по 01 лютого 2013 року включно з 14:00год. до 17:00год. щоденно у робочі дні.

2. Закріпити відповідальних за прийом документів:

2.1. Попік Ірину Анатоліївну, секретаря ініціативної групи, головного спеціаліста з питань внутрішньої політики організаційного відділу виконкому;

2.2. Доду Ганну Дмитрівну, голову громадської організації Жмеринська міська рада «Жінок України»;

2.3. Малюшицького В’ячеслава Олексійовича, голову громадської організації «Жмеринська міська федерація силових видів спорту».

 

Ніколайчук С.В.: Порядок денний засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Жмеринській міській  раді вичерпано. Про наступне засідання усі члени ініціативної групи будуть повідомлені додатково.