Порядок отримання будівельного паспорта
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Порядок отримання будівельного паспорта

Замовник,  який  має  наміри  здійснити  будівництво  індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного  будинку не вище двох поверхів (без урахування  мансардного) з  площею  до  300  квадратних  метрів,  господарських будівель, споруд,  гаражів,  елементів  інженерного  захисту  та  благоустрою  на земельній  ділянці  повинен  отримати  будівельний  паспорт  забудови  земельної ділянки (далі – будівельний паспорт).

Для  отримання  будівельного  паспорта  замовник  звертається  до управління містобудування  та  архітектури через Центр надання адміністративних послуг (вул. Училищна, №9) із відповідною заявою наведеної форми, до якої додаються*:

- засвідчена  в установленому  порядку  копія  документа,  що  засвідчує право  власності  чи користування  земельною  ділянкою або  договір суперфіцію; (під  терміном  «засвідчена  в  установленому  порядку»  мається  на  увазі або нотаріальне посвідчення документа або посвідчення документа керівником підприємства, установи, організації, що надає такий документ);

- засвідчена  в  установленому  порядку  згода  співвласників  земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (у разі необхідності); (зазначені  вимоги  застосовуються  у  випадках,  коли  наміри  забудови мають  не  всі  співвласники  земельної  ділянки  або  домоволодіння.  Крім  того, зазначена  норма,  у  вигляді  договору  суперфіцію,  має  бути  задіяна  у  разі передачі права на забудову іншій особі, що не є власником земельної ділянки);

- ескізні наміри забудови; (виконується  у  графічній  та  текстовій  формі  і  містить інформацію щодо  місця розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстаней до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд,  фасадів та планів поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, переліку систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

- проект будівництва; (розробляється  та  включається  до  будівельного  паспорта  лише  за бажанням замовника).

Для внесення змін  у будівельний паспорт,  реалізація яких не перевищує граничнодопустимих  параметрів, замовник  звертається  до  управління містобудування  та  архітектури через Центр надання адміністративних послуг (вул. Училищна, №9)  із  заявою  наведеної форми, до якої додаються:

-  примірник будівельного паспорта замовника;

- ескізні наміри змін; (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо).

*  у  разі  необхідності з  метою  конкретизації  намірів  забудови  або уточнення  містобудівної  ситуації крім  зазначених  документів за  згодою замовника  можуть  надаватись  додаткові  матеріали:  топографо-геодезична зйомка,  технічна  інформація  про  існуючі  на  ділянці  об’єкти  будівництва, характеристики запланованих систем автономного інженерного забезпечення тощо.

На  підставі  отриманого  пакета документів  управління містобудування  та  архітектури  визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної містобудівній документації на  місцевому  рівні,  планувальним  рішенням  проектів  садівницьких  та  дачних товариств,  державним  будівельним  нормам,  стандартам  і  правилам та  за  його результатами протягом десяти робочих днів: надає замовнику примірник будівельного паспорту або надає відмову у видачі будівельного паспорту з відповідним обґрунтуванням. Надання будівельного паспорту здійснюється на безоплатній основі.

Після направлення замовником згідно із статтею 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» відповідного повідомлення до органів Держархбудінспекції України зареєстрований будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт.