Юридичний відділ
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Юридичний відділ

1. Свистун Оксана Василівна – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Жмеринської міської ради;

    Коновалова Яна Олегівна – головний спеціаліст, юрисконсульт юридичного відділу виконавчого комітету Жмеринської міської ради;

                                            – головний спеціаліст, юрисконсульт юридичного відділу виконавчого комітету Жмеринської міської ради.

2. Середа з 8.00 год. до 12.00 год.

3. - Перевірка на відповідність вимогам законодавства, винесених на розгляд Жмеринської міської ради, виконавчого комітету, міського голови проектів нормативно-правових та індивідуальних актів, проведення відповідної експертизи актів, їх візування, підготовка відповідних зауважень та пропозицій.

- проведення разом з іншими  виконавчими органами міської ради роботи по перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, підготовка пропозицій щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

- участь у розробці проектів договорів, складанні протоколів розбіжностей. Узгодження  проектів договорів, надання правову оцінки їх проектам.

- здійснення роботи по своєчасному вжиттю заходів за поданнями прокуратури, рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

- представлення в установленому законодавством порядку інтересів міської ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, підготовка відповідних процесуальних документів;

- надання працівникам виконавчих органів міської ради консультацій з правових питань.

- надання юридичних консультацій депутатам, постійним комісіям міської ради у здійсненні ними своїх повноважень.

- участь у розгляді звернень громадян, підприємств, установ, організацій відповідно до компетенції відділу.

- участь у роботі консультативних, дорадчих та інших органів (комісій), міської ради, виконавчого комітету та його відділів, комунальних підприємств, а також випадку потреби надає їм юридичну допомогу.

- надання консультацій, довідок, розробка висновків з правових питань, що виникають в діяльності виконавчого комітету, Жмеринської міської ради, виконавчих органів Жмеринської міської ради.

- участь у засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради.

4. Тел: 5-01-00

5. mvk@zhmr.gov.ua