Форма запиту на інформацію
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Форма запиту на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Жмеринського

міського голови
від 14 червня 2011 року № 116-р

 


Голові Жмеринської міської ради

_________________________________

__________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова 

___________________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
___________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені: 
Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
або
Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Відповідь прошу надати:

Поштою (вказати поштову адресу)

Факсом (вказати номер факсу)

Електронною поштою (вказати E-mail/)

В усній формі (вказати номер телефону)

______________________      ______________________

           (дата)                                     (підпис)