Економічна структура видатків по міському бюджету
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Економічна структура видатків по міському бюджету

КЕК
Коди  економічної   класифікації  видатків
2110 Оплата праці
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
2273 Оплата електроенергіє
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносієв
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів