Базове відстеження РА «Про затвердження ставок земельного податку»
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Базове відстеження РА «Про затвердження ставок земельного податку»

 

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту –

рішення Жмеринської міської ради

«Про затвердження ставок земельного податку»

 

1.  Виконавець заходів з відстеження – відділ регуляторної політики і підприємництва управління економіки Жмеринської міської ради.

       Відповідальна особа - начальник відділу регуляторної політики та підприємництва управління економіки Мідяна Л. П.

 

2.    Цілями прийняття даного регуляторного акту є:

 •  реалізація вимог Законів України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України, щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року №71­-VIII, «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 •  вдосконалення земельних відносин у сфері плати за землю;
 •  встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок земельного податку з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;
 •  диференціація ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;
 •  визначення порядку нарахування та строків сплати земельного податку;
 •  забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.

 

3.   Строк виконання заходів з відстеження – травень  2015 року.

 

4.   Тип відстеження – базове.

 

5.   Методи одержання результативності відстеження.

       В процесі дослідження використовувався статистичний метод відстеження.

 

 1. 6.                Дані та припущення, на основі яких відстежувався вплив регуляторного акту щодо:
 •  загальні площі земельних ділянок міста, що знаходяться у власності чи на які надано право постійного користування за видами їх використання;
 •  кількість платників земельного податку;
 •  прогнозні надходження коштів до міського бюджету від сплати земельного податку у 2015 році за видами використання землі.

 

 1. 7.                Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

 

       Кількість власників землі та землекористувачів (в. т. ч. орендарів землі) у місті Жмеринка складає 13241 фізичних та юридичних осіб, які мають 12903 ділянок безпосередньо у приватній чи комунальній власності чи постійному користуванні. Розподіл за напрямками використання земельних ділянок наданий у діаграмі 1.

 

 

Діаграма 1

  

 

За підсумками аналізу даних щодо кількості та площ земельних ділянок міста, які знаходяться у власності чи постійному користуванні, з застосуванням середньої грошової оцінки та ставок земельного податку, визначених проектом регуляторного акту, отримані прогнозні суми сплати податку за категоріями власників (користувачів) землі.

 

Орієнтовна сума сплати земельного податку за категоріями платників

Таблиця 1

Назва категорії

Кількість власників землі

та земле-корис-тувачів

Сумарна площа земельних ділянок (м2)

Нормативно-грошова оцінка, використана в підрахунках

Ставка (%)

Прогнозна сума сплати без урахування індексу інфляції (грн.)

1.

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки)

9147

6174505

76

0,05

234631,19

2.

Колективне садівництво

862

56100

76

0,04

1705,44

3.

Індивідуальне садівництво

567

269491

76

0,05

10240,66

4.

Кооперативне гаражне будівництво

1998

122083

76

0,04

3711,32

5.

Індивідуальне гаражне будівництво

211

11107

76

3

25323,96

6.

Органи державної влади та місцевого самоврядування

12

168346

76

0,03

3838,28

7.

Заклади освіти

2

121642

76

0,03

2773,44

8.

Заклади культурно-просвітницького обслуговування

4

6765

76

0,03

154,24

9.

Релігійні організації

8

22441

76

1

17055,16

10.

Заклади охорони здоров’я

9

200119

76

0,03

4562,71

11.

Заклади соціального забезпечення

1

2367925

76

0,03

5398,86

12.

Кредитно-фінансові заклади

1

271

450

1

1219,5

13.

Заклади торгівлі

13

15344

450

1

69048

14.

Заклади громадського харчування

1

770

450

1

3465

15.

Заклади побутового обслуговування

1

1707

450

1

7681,5

16.

Заклади комунального обслуговування

3

437113

76

0,03

9966,18

17.

Житлово-експлуатаційні організації

17

1458126

76

0,04

44327,03

18.

Промислові та інші підприємства

26

310762

96 - 450

1

407984,88

19.

Підприємства з виробництва та розподілу енергії

1

12534

125

1

15667,5

20.

Підприємства залізничного транспорту

5

2473284

-

1

1862808,27

21.

Підприємства автомобільного транспорту

1

9900

100

1

9900

22.

Підприємства зв’язку

2

15491

100-230

1

17701

23.

ЧПОУ та НЗ оборони, інші військові формування

8

31795

76

0,03

724,93

24.

Лісогосподарські підприємства

1

42442

100

1

42442

25.

Водогосподарські підприємства

2

57039

-

1

27072

Всього:

12903

14371911

-

-

2829403

 

Рішенням № 958 52 сесії міської ради 6 скликання від 23 січня 2015 року «Про бюджет м. Жмеринка на 2015 рік» надходження від земельного податку заплановані у сумі 1218 тис. грн. Прогнозні розрахунки на 2016 рік передбачають зростання доходів міського бюджету за цією статтею більш, ніж у 2 рази.

Результати аналізу співвідношення встановлених відсотків та прогнозних річних сум сплати податку за напрямками використання земельних ділянок «кооперативне гаражне будівництво» та «індивідуальне гаражне будівництво» свідчать про необхідність підвищення відсотку сплати за першою з цих категорій.

В разі змін у законодавстві України, які впливатимуть на результати базового відстеження, прогнозні розрахунки будуть переглянуті.

 

 

Начальник відділу регуляторної політики

і підприємництва управління економіки                              Л. Мідяна