Архівний відділ
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Архівний відділ

Начальник архівного відділу - Петрушенко Світлана Петрівна.

Головний спеціаліст архівного відділу - Юдінова Неля Анатоліївна

Функції та діяльність:

Архівний відділ у межах своїх повноважень здійснює управляння архівною справою і діловодством у зоні свого комплектування. Зоною комплектування  архіву є сукупність юридичних і фізичних осіб, розташованих на території міста. Основними завданнями архіву як органу управління є забезпечення формування Національного архівного фонду (далі НАФ), збереженості документів НАФ та  інших соціально значущих документів, використання архівної інформації, організація документального забезпечення управління, а також забезпечення додержання законодавства у сфері архівної справи і діловодства.

  • Контроль за діяльністю архівних підрозділів щодо зберігання, упорядкування і обліку архівних документів, використання їх інформації та надавання консультативно-методичної допомоги у цих питаннях.
  • Здійснення перевірянь роботи архівних підрозділів та експертних комісій, проведення комплексних, тематичних, контрольних перевірок і представлення результатів Державному архіву Вінницької області.
  • Організація державного обліку документів НАФ та звітування Державному архіву Вінницької області.
  • Погодження номенклатури справ юридичних джерел формування НАФ і надання методичної допомоги в їх розроблені та надання на схвалення Державному архіву Вінницької області.
  • Приймання документів на зберігання від юридичних джерел формування НАФ та від ліквідованих установ, організацій, підприємств.
  • Проведення науково-технічного опрацювання документів і проведення експертної оцінки документів.
  • Погодження описів справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню і надання їх на схвалення Державному архіву Вінницької області.

Одним із основних напрямків роботи архівного відділу є використання документів, в тому числі виконання запитів соціально-правового та тематичного характеру, а саме надання архівних довідок, архівних витягів, архівних копій , які мають юридичну силу і використовуються громадянами для підтвердження своїх прав. Вони видаються лише на підставі документів, які зберігаються в архівному відділі після отримання письмової заяви, яка надійшла від громадянина поштою, або надана на особистому прийомі, де повинно бути зазначено особисті дані, вказано всі необхідні для виконання запиту дані. Заяви, запити оформлені без дотримання вимог повертаються заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через 10 днів від їх надходження. Строк виконання запиту, заяви з моменту реєстрації 30 днів, але не більше 45 днів з обов’язковим повідомленням заявника. Звернення судових органів та прокуратури розглядаються у строки вказані у запитах та не перевищують 15 днів. У рази різночитання імен, прізвищ, назв наводиться те написання, що вживається в документі з позначкою «так в документах».

Архівний відділ у своїй діяльності керується крім нормативно-правових актів також професійними етичними нормами, схваленими Міжнародною радою архівів у вигляді Кодексу етики архівістів.

Розпорядок роботи Дні прийому  
ПН - ЧТ 08:00 - 17:15 Понеділок 09:00 - 13:00 Звіт 2015 План 2016
ПТ 08:00 - 16:00 Вівторок  
Обід 13:00 - 14:00 Четвер  
Адреса: 23100, м. Жмеринка, вул. Училищна, 9 Тел: (04332) 5-26-79 E-mail: mvk@zhmr.gov.ua