Аналіз впливу регуляторного акту - Про затвердження ставок земельного податку
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Аналіз впливу регуляторного акту - Про затвердження ставок земельного податку

 

 

Аналіз впливу регуляторного акту - проекту рішення

Жмеринської міської ради

«Про затвердження ставок земельного податку»

 

 

Регуляторний орган: Жмеринська міська рада

Розробник проекту рішення: відділ земельних ресурсів Жмеринської міської ради

Розробник аналізу регуляторного впливу: управління економіки Жмеринської міської ради

Відповідальна особа: начальник відділу регуляторної політики та підприємництва управління економіки Мідяна Л.П.

Контактний телефон: 5-16-66

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається

розв`язати шляхом регулювання

 

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому, в рамках загальнодержавної кампанії з децентралізації влади, до Податкового кодексу України були внесені суттєві зміни стосовно принципів формування доходної частини місцевих бюджетів, які містили,  включення до переліку місцевих податків та зборів тих джерел, надходження від яких є фінансово значимими та стабільними. Таким джерелом є, зокрема, «плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», віднесений з 01.01.2015 року до місцевих податків і зборів.

Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні порядку нарахування плати за землю в залежності від розміру земельних ділянок та виду їх використання. Диференціація розмірів земельного податку з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування. Так, у 2014 році до міського бюджету надійшло більше 1092 тис. грн. земельного податку, протягом 2015 очікується його надходження у розмірі 1218 тис. грн.

З метою ефективного використання земельних ділянок на території міста, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до міського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішення та Положення, проект яких розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      

 

2. Цілі регулювання

 

 •  вдосконалення земельних відносин у сфері плати за землю;
 •  встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок земельного податку з урахуванням рівня платоспроможністі суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;
 •  диференціація ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;
 •  визначення порядку нарахування та строків сплати земельного податку;
 •  забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

   Альтернатива полягає у встановленні відсоткових ставок податку нижче від запропонованого п. 1 проектом рішення рівня:

         -  пп. 1, 2 п. 1). та п. 2). Відповідно до попередньої редакції Податкового кодексу, для цих категорій податок стягувався у розмірі 0,03%, що складало 22,8 грн. за 0,1 га (умовно середнього розміру земельної ділянки по місту) на рік. Наразі середня сплата у грошовому еквіваленті складає 38 грн. за 0,1 га на рік. Зважаючи на значний ріст цін на товари і послуги та високий індекс інфляції  в Україні, такий рівень сплати є невеликим, з огляду на податковий період. Його зниження не носитиме впливового характеру лібералізації  суми податку. Та навпаки, мінімальне зменшення визначених розмірів у загальній сумі призведе до значних втрат надходжень до міського бюджету, що завадить забезпеченню низки видатків, направлених на  організацію та поліпшення життєдіяльності міської громади.

- пп. 3 п. 1). (Ставка у 2014 році – 0,03%). У зв’язку з тим, що гаражні будівлі мають мізерну площу, порівняно з іншими ділянками, зазначеними у проекті, збільшення ставки у 100 разів надасть змогу забезпечити сплату у середньому 54 грн. на рік з 1 гаража середньою площею земельної ділянки його розташування 24 м2. В зв’язку з тим, що гаражні будівлі утримуються громадянами переважно з середньо-високим рівнем життя, а самі споруди найчастіше розташовуються в густонаселених частинах міста та складають певні незручності для решти городян, рівень такої сплати можна розглядати як «компенсацію» таких незручностей та не матиме обтяжливого характеру для платників податку.

- пп. 4 п. 1). З метою сприяння веденню особистого селянського господарства в межах міста, з огляду на порівняно великі площі, які використовуються з цією метою та мінімізування податкового тиску на осіб пенсійного віку, ставка встановлена за найнижчим рівнем, визначеним проектом.

       - пп. 1. п. 4). зберігається на попередньому рівні - 1 % - без врахування пільги, відміненої змінами до Податкового кодексу України.

- пп. 2. п. 4). прирівнює рівень сплати за землю, неоформлену належним чином суб’єктами господарювання, який не відповідає вимогам ст. 92 Земельного кодексу України, до розміру орендної плати за ділянки відповідного призначення. Прогнозується, що таке регулювання спонукатиме користувачів неоформленою землею до офіційного впорядкування земельних відносин з міською громадою.

- пп. 3. п. 4). Суб’єкти, які раніше звільнялись від сплати за землю та втратили цю пільгу оподатковуються за мінімальною ставкою, визначеною проектом.

- п. 5). Зберігається на рівні стандартної ставки, встановленої Податковим кодексом у попередні роки.

Обгрунтування причин визначеного регулювання та встановлення помірних розмірів нових ставок зводить питання альтернативи до неефективного шляху вирішення проблеми.

 

4. Механізм розв`язання проблеми

 

         Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

 •  затвердження рішення та Положення про земельний податок;
 •  інформування  платників про встановлені правила справляння податку у 2016 році;
 •  проведення повного обліку земель, їх власників і користувачів;
 •  раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
 •  надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету.

 

5.  Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

      

   Негативний вплив на можливість досягнення визначених цілей регулювання можуть скласти окремі фактори:

 • неплатежі суб’єктів оподаткування.

 

    Механізмами подолання перешкод на шляху досягнення поставлених цілей регулювання можуть стати:

 •  визначення оптимального рівня ставок земельного податку, диференційованого відповідно до напрямків їх використання;
 •  посилення податкового контролю ОДПІ за сплатою місцевих податків і зборів (фіскальні методи впливу).

   

 1. 6.     Очікувані результати прийняття акту

 

Аналіз вигод та витрат

Категорія суб`єктів, на яких впливає документ

Органи влади

Вигоди

Витрати

 • впорядкування місцевої нормативної бази, відповідно до Податкового Кодексу України  (із змінами);
 • збільшення надходжень земельного податку до міського  бюджету

Витрати, пов`язані з прийняттям, оприлюдненням та популяризацією регуляторного акту

Субєкти господарювання та населення міста

Вигоди

Витрати

 • застосування прозорого механізму нарахування та сплати земельного податку;
 • збільшення видатків з міського бюджету на потреби громади міста

Витрати, пов’язані зі сплатою податків та зборів, відповідно до проекту рішення

 

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акту

Термін дії регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння земельного податку, зміни і доповнення будуть вноситись і до регуляторного акту. Коригування рішення можливе у разі об’єктивних змін в економічній діяльності міста та країни, а також внаслідок негативних показників відстежень результативності регуляторного акту.

 

8. Визначення показників результативності акту.

 •  кількість платників земельного податку;
 •  суми надходжень від земельного податку за відповідний податковий період.

 

9. Заходи відстеження результативності рішення

Відстеження результативності дії регуляторного акту проводиться відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Результати відстежень у формі аналітичних довідок оприлюднюються в засобах масової інформації.

 

 

 

Начальник відділу регуляторної політики

і підприємництва управління економіки                                       Л. Мідяна

 

Начальник відділу земельних ресурсів                                          Р. Пилявець

 

Начальник управління економіки                                                 А. Коновал