Аналіз впливу регуляторного акту - Про місцеві податки і збори
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Аналіз впливу регуляторного акту - Про місцеві податки і збори

 

Аналіз впливу регуляторного акту - проекту рішення

Жмеринської міської ради

«Про місцеві податки і збори»

 

Регуляторний орган: Жмеринська міська рада

Розробник проекту рішення: фінансове управління Жмеринської міської ради

Розробник аналізу регуляторного впливу: управління економіки Жмеринської міської ради

Відповідальна особа: начальник відділу регуляторної політики та підприємництва управління економіки Мідяна Л.П.

Контактний телефон: 5-16-66

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом регулювання

 

 Законом України № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року визначено, що до місцевих податків і зборів належать:

- податок на майно;

- єдиний податок;

- транспортний податок;

- туристичний збір.

Це обумовило ініціювання перегляду Жмеринською міською радою Положень про діючі місцеві податки і збори.

До 01.01.2015 року у м. Жмеринка стягувались:

- єдиний податок;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (патент);

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

Завдяки забезпеченню цих надходжень до міського бюджету, з 2011 по 2014 роки загальнорічна  сума отриманих податків становила від 3,5 до 5,5 млн. грн., що складало 7-10 % від загальної  суми доходів без трансфертів.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції ОМС. В зв’язку з тим, що п. 4. розділу II. Прикінцевих положень було рекомендовано органам місцевого самоврядування у місячний термін з дня опублікування Закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів житлової нерухомості, а також прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2015 році податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів нежитлової нерухомості, податку на майно (в частині транспортного податку) та акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, цим же пунктом було встановлено, що в 2015 році до рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків на 2015 рік не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проте на 2016 рік такої «пільги» не передбачено. Крім цього, згідно вимог пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). 

В зв’язку з цим та з метою визначити джерела наповнення міського бюджету розроблено та виноситься на затвердження черговою сесією міської ради проект рішення міської ради та Положення про єдиний податок, туристичний збір, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Положення про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є складовою податку на майно та має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки. Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення пільги щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України, у межах 2 % від мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м. бази оподаткування. 

На 2015 рік ставка податку була затверджена сесією міської ради у розмірі 0,2 % для всіх об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

Розробником проекту на 2016 рік ставка збережена на тому ж рівні.

Положення про транспортний податок

Ставка транспортного податку встановлюється Законом у фіксованому розмірі 25 тис. грн. на календарний рік за кожен легковий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об’єм циліндру понад 3000 куб. см, та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування.

Положення про єдиний податок

Повноваженнями ОМС залишаються встановлення фіксованих ставок єдиного податку для платників першої - другої груп, до яких відносяться:

І - фізичні особи - підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

ІІ - фізичні особи - підприємці, які надають послуги, платникам єдиного податку та/або населенню, здійснюють виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та мають обсяг доходу в  межах 1,5 млн. гривень.

 Податок встановлюється у межах від 1 до 10 % (І група) та 20 % (ІІ група) розміру мінімальної заробітної плати.

Проектом Положення ставки податку зберігаються на рівні максимально можливих, аналогічно встановленим 2-ма попередніми рішеннями.

 

Положення про туристичний збір

Платниками збору є споживачі послуг з тимчасового проживання у визначених місцях готельного сервісу (в профільних закладах або квартирах (будинках)), ставка якого, згідно Закону, варіюється у межах від 0,5 до 1% на базі справляння збору, що складається з вартості усього періоду проживання у визначених місцях.

Проектом регуляторного акту пропонується встановлення гранично можливої ставки у розмірі 1 % до бази справляння збору у зв’язку з її невеликим розміром, що не матиме значного впливу на витрати платників але максимально збільшить обсяги надходжень від збору до міського бюджету.

 

2. Цілі регулювання

 

 •  встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;
 •  визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів;
 •  забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Альтернатива полягає у диференціації відсоткових ставок податку, відповідно до виду нерухомості та напрямків її використання.

Єдиний податок.

Встановлення ставок податку менше максимального рівня можна розглядати як альтернативу запропонованому проекту Положення. Проте таке зниження не є доцільним, так як вже при використанні верхньої межі розміру податку для І і ІІ груп платників, його грошовий еквівалент становитиме відповідно 121,80 та 243,60 грн. Такі суми  не є обтяжливими для сплати фізичними особами-підприємцями, враховуючи ріст вартості товарів та послуг в Україні та місті Жмеринка зокрема. З іншого боку, навіть одновідсоткове зменшення визначених розмірів призведе до значних втрат надходжень до міського бюджету, що завадить забезпеченню низки видатків, направлених на  організацію та поліпшення життєдіяльності міської громади.

 Туристичний збір.

 Альтернатива у вигляді зменшення відсоткової ставки розміру збору не матиме значних лібералізаційних наслідків для його платників, зважаючи на висновки, викладені у п. 1 аналізу у розділі «Положення про туристичний збір», тому не може враховуватись як прийнятна.

 

4. Механізм розв`язання проблеми

 

         Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

 •  затвердження рішення та Положень про місцеві податки і збори;
 •  інформування  платників про встановлені правила справляння податків і зборів на 2016 рік;
 •  сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;
 • забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету.

 

5.  Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

      

   Негативний вплив на можливість досягнення визначених цілей регулювання можуть скласти окремі фактори:

 • неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;
 • неефективність ведення бізнесу у місті за видами діяльності, які передбачають сплату до міського бюджету податків і зборів, що призведе до повного згортання окремих напрямків бізнесу, та, відповідно, припиненню сплати податків до міського бюджету.

    Механізмами подолання перешкод на шляху досягнення поставлених цілей регулювання можуть стати:

 •  посилення податкового контролю за сплатою місцевих податків і зборів (фіскальні методи впливу);
 •  створення міською владою сприятливого середовища для розвитку даних видів діяльності у місті.

   

 1. 6.     Очікувані результати прийняття акту

 

Аналіз вигод та витрат

Категорія суб`єктів, на яких впливає документ

Суб`єкти господарювання

Органи влади

Вигоди

Витрати

 • впорядкування місцевої нормативної бази, відповідно до Податкового Кодексу України  (із змінами);
 • забезпечення надходжень податків і зборів до міського  бюджету

Витрати, пов`язані з прийняттям, оприлюдненням та популяризацією регуляторного акту

 

Субєкти господарювання та населення міста

Вигоди

Витрати

 • застосування прозорого механізму справляння місцевих податків і зборів;
 • стабільність податкових зобов`язань

Витрати, пов’язані зі сплатою податків та зборів,  відповідно до проектів Положень.

 

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акту

 

Термін дії регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння місцевих податків та зборів, зміни і доповнення будуть вноситись і до Положень регуляторного акту. Коригування документів, затверджених рішенням, можливе у разі об’єктивних змін в економічній діяльності міста та країни, а також внаслідок негативних показників відстежень результативності регуляторного акту.

 

8. Визначення показників результативності акту.

 

 •  кількість платників по кожному податку та збору, визначених регуляторним актом;
 •  суми надходжень від місцевих податків та зборів (по кожному окремо) за відповідний податковий період.

 

9. Заходи відстеження результативності рішення

 

        Відстеження результативності дії регуляторного акту проводиться відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         Результати відстежень у формі аналітичних довідок оприлюднюються в засобах масової інформації.

 

 

 

 

Начальник відділу регуляторної політики

і підприємництва управління економіки                                       Л. Мідяна