ОБҐРУНТУВАННЯ застосування переговорної процедури закупівлі
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

ОБҐРУНТУВАННЯ застосування переговорної процедури закупівлі

 

 

1. Замовник.

1.1. Найменування. Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 25509242.

1.3. Місцезнаходження. вул. Центральна, буд. 4, кім. 4, Вінницька область, м. Жмеринка, поштовий індекс  23100.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Романюк Оксана Миколаївна, начальник управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради, адреса: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Центральна, 4, каб. 4, поштовий індекс 23100, телефон 0 (4332) 5-01-00, телефакс 0 (4332) 5-00-99, zhmerinka-adm.gov.ua.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі. 11.01.2016 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі Електрична енергія, за кодом 09310000-5 відповідно до національного класифікатора України ДК  021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 218001 кВт год. електрична енергія.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Вінницька область,

м. Жмеринка.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31.12.2016 р.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Публічне акціонерне товариство “Вінницяобленерго”.

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. код за ЄДРПОУ 00130694

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. вул. Першого Травня, буд. 2, м. Вінниця, поштовий індекс 21100, тел. (0432) 52-50-26, факс (0432) 52-50-63.

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі електричної енергії застосовується відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 р. №1197-VII, у зв’язку з відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. Підставою для обрання переговорної процедури закупівлі є чинне законодавство України. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000р. № 1682-III, природна монополія - це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Згідно з аб.2 ч.1 ст.12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001р. №2210-III суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, якщо на цьому ринку у нього не має жодного конкурента; а у відповідності до ч.2 ст.12 цього Закону: монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції. Згідно з ч.1 ст.5 Закону України «Про природні монополії» відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій, в тому числі і у сфері передачі електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами). Відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «Про природні монополії» перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері ЖКГ. До зазначеного переліку, як суб’єкт господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку передачі електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) включено Публічне акціонерне товариство “Вінницяобленерго”, код за ЄДРПОУ-00130694. яке є суб’єктом природної монополії та займає монопольне становище на ринках передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у територіальних межах Вінницької області, відповідно до постанови  НКРЕ від 17.03.2011 №360.

Цей перелік знаходиться на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України за адресою в мережі Інтернет: www.amc.gov.ua в рубриці: «Конкуренція»// «Зведений перелік суб’єктів природних монополій». У зв’язку з вказаними обставинами та відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, договір про закупівлю електроенергії може бути укладено лише з одним постачальником - ПАТ «Вінницяобленерго», за відсутності при цьому альтернативи.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.  Закон України «Про електроенергетику» №575/97-ВР від 16.10.1997 р.; Закон України «Про житлово – комунальні послуги» №1875- IV від 24.06.2004 р.; Закон України «Про природні монополії»; розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 №874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»;
офіційні дані, опубліковані на офіційному сайті Антимонопольного комітету України про монопольне становище ПАТ «Вінницяобленерго»; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «Вінницяобленерго»; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПАТ «Вінницяобленерго»; копія статуту ПАТ «Вінницяобленерго»; копія ліцензії серія АГ №500287 виданої 24.03.2011 р. НКРЕ на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Вінницяобленерго», дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії -  17.03.2011 р. №360.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

начальник управління житлово – комунального

господарства Жмеринської міської ради                      ________Підпис_________ О.М. Романюк

                                                                                           М.П.        підпис