Звіт щодо виконання плану заходів міської програми
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Звіт щодо виконання плану заходів міської програми

В м. Жмеринка затверджена та діє у 2017 році міська програма «Правовий та соціальний захист дітей у м. Жмеринка на 2017-2019 роки», затверджена рішенням 14 сесії Жмеринської міської ради сьомого скликання від 15.11.2016 року №187. На виконання даної програми розроблено відповідні заходи, які реалізуються структурними підрозділами виконкому Жмеринської міської ради.

За 9 місяців 2017 року на профілактичному обліку перебувало 3 дітей з 2 сім’ей, де діти перебувають у складних життєвих обставинах. Сім’ї дітей, які взяті на облік, як проживаючі в складних життєвих обставинах перебувають під соціальним супроводом служби у справах дітей. За звітний період було одне позбавлення батьківських прав  відносно 5 дітей. Систематично здійснюється  нагляд та контроль за умовами проживання  дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За 9 місяців 2017 року  службою у справах дітей  спільно з працівниками поліції, управління освіти проведено 88  профілактичних рейдів: «Діти вулиці», «Сім’я», «Комп’ютерні клуби», «Вокзал». За результатами рейдів виявлено 4 дітей. Одну дитину вилучено та повернуто до навчання. Протягом звітного періоду обстежено 115 сімей, з метою виявлення дітей, що проживають в складних життєвих обставинах та перевірки нецільового використання соціальної допомоги батьками, що виплачується при народженні дитини. Під час обстеження умов проживання сімей, з батьками та дітьми проводяться профілактичні бесіди щодо здорового способу життя, запобіганню торгівлі дітьми, насильству та жорстокому поводженню з дітьми, профілактиці алкоголізму наркоманії та іншим негативним явищам в дитячому середовищі, вчиненню злочинів та правопорушень. Аналогічні бесіди проводяться з батьками, діти яких перебувають на профілактичному обліку та з опікунами/піклувальниками. Вцілому зафіксовано 237 таких бесід.

Службою у справах дітей щомісячно здійснюється взаємна звірка з СКВ Жмеринського ВП ГУНП, управлінням освіти щодо виявлення  дітей, які постраждали від насильства та жорстокого поводження. Службою у справах дітей спільно з закладами дотичними до захисту дітей складаються індивідуальні плани роботи з дітьми, які постраждали від насильства та жорстокого поводження з ними, а також проводиться координаційна робота щодо попередження та подолання усіх видів насильства та жорстокого поводження по відношенню до дітей. В плані профілактики проводяться співбесіди з дітьми і батьками під час обстеження їх умов проживання, а також з тими які перебувають на профілактичному обліку, та з опікунами/піклувальниками. Таких бесід зафіксовано - 40.

Службою у справах дітей протягом 9 місяців  2017 року проводилась профілактична робота по підвищенню рівня обізнаності серед батьків та дітей щодо протидії торгівлі дітьми по м. Жмеринка. Фактів торгівлі дітьми чи спроб їх вчинення у місті Жмеринка не зафіксовано. З сім’ями, які знаходяться на профілактичному обліку  у службі у справах дітей регулярно перевіряються умови проживання та проводяться співбесіди на тему протидії торгівлі дітьми. Таких бесід було проведено-46.

Службою у справах дітей постійно ведеться облік дітей, що скоїли злочини та правопорушення. Станом на 01.10.2017 року на даному обліку перебуває 2 дітей.  Щомісячно здійснюється взаємна звірка із сектором у складі відділу Жмеринського ВП ГУНП, управлінням освіти,  відділом кримінальної інспекції з виконання покарань щодо перебування дітей на вказаному обліку для 100% охоплення дітей різними видами профілактичної роботи. Метою спільних заходів  є попередження повторного скоєння дітьми злочинів, підвищення виховного потенціалу батьків, допомога дитині знайти своє місце в соціумі.

За 9 місяців 2017 року працівники служби у справах дітей взяли участь у 68 засіданнях судів при розгляді справ, що стосуються прав дітей.

Протягом звітного періоду  робота з соціального захисту дітей, що залишились без батьківського піклування. На обліку у службі у справах дітей станом на звітну дату перебуває 66 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За звітний період посиротіли 3 дитини, які влаштовані під опіку рідної бабусі та дідуся. Постійно відбувається поновлення документів у особових справах дітей-сиріт та дітей батьківського піклування.

Протягом звітного періоду Служба у справах дітей здійснювала контроль за проживанням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. На сьогодні в м.Жмерина функціонує 5 прийомних сімей (7 дітей) і 3 дитячих будинки сімейного типу (23 дитини). Порушень прав дітей в даних сім’ях не виявлено.

Щоденно забезпечувалась  робота Єдиної інформаційно-аналітичної системи ЄІАС «Діти». Система функціонує відповідно до законодавства.

За звітний період в рамках виконання Програми було проведено 3 засідання клубу прийомних батьків/батьків-вихователів, збори опікунів/піклувальників.

Вчителі,  працівники  психологічної служби  освітніх  закладів  міста  постійно проводять  консультації, роз’яснювальну роботу  з батьками  щодо  навчання  і  виховання  дітей,  відвідують  сім’ї,  що  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах, вивчають стан дотримання батьками  належних санітарно-гігієнічних  умов проживання дітей.

Відповідно до ситуації ризику в поведінці дитини працівники психологічної служби планують індивідуальну роботу, оформляють  індивідуальні картки супроводу. Особливою увагою були оточені діти із сімей СЖО Качерук Б., Бабич О., Бабич І. та діти, які потребують залучення до превентивної роботи.

В вересні 2017 року проведено Всеукраїнський рейд «Урок».

В червні-липні 2017 року організовано відпочинок 600 дітей в таборах з денним перебуванням дітей на базі 6 навчальних закладів та 144 дітей в КЗ «Фортуна» Барського району ( в тому числі – 8 дітей-сиріт та 29 дітей, позбавлених батьківського піклування).

В навчальних закладах здійснюється супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб. В даний час в навчальних закладах міста навчається 17 дітей шкільного віку та 3 дошкільнят. Педагоги забезпечують навчання, виховання та всебічний розвиток дітей. Практичні психологи  та соціальні педагоги здійснюють соціально-психологічний супровід і патронаж дітей, які вимушено переселилися із зони проведення АТО. Діти отримують безкоштовне харчування.

 В навчальних закладах міста виконуються заходи щодо запобігання жорстокого поводження з дітьми, проявів насилля: «Модель «Школа сприяє здоров’я». Цикл занять з елементами тренінгу «Пізнай себе»: Формування вмінь та навичок»(ЗОШ І-ІІІ ст.№1), рольові ігри «Учимося жити в згоді» (НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей»), Коло спілкування «Протидія булінгу в дитячому середовищі», (ЗОШ І-ІІІ ст.№3),  Коло спілкування  «Конфлікт. Вирішення конфлікту мирним шляхом» (ЗОШ І-ІІІ ст.№4), консультації «Створення позитивного стилю взаємин з дітьми у сім’ї» (НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»), година психолога «Формування навичок саморегуляції негативних емоційних станів», заняття «Подолання конфліктності у дітей»(ЗО школа-інтернат І-ІІ ст.), заняття з елементами тренінгу «Емоційне благополуччя дошкільника» (ДНЗ №4,6). До участі в заходах залучені діти, які потребують педагогічної уваги і підтримки(в тому числі, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування).

Педагоги проводять просвітницьку роботу серед батьків на зборах, в ході консультаційної роботи щодо забезпечення прав  дітей  своєчасного виявлення дітей, які залишилися без піклування батьків, статусних дітей, що влаштовані в різні форми сімейного виховання на тему «Створення позитивного стилю взаємин з дітьми у сім’ї – запорука успішної адаптації», «Подолання емоціональної тривожності підлітків».     

         Управління освіти, навчальні заклади постійно контролюють стан   відвідування загальноосвітніх навчальних закладів 73 дітей з ООП, в тому числі тими, які навчаються за індивідуальною формою. В 2017-2018 н.р. 15 дітей-інвалідів здобувають освіту за індивідуальною формою навчання, створено 5 інклюзивних класів, в  яких навчаються 5 дітей за направленням міської ПМПК (НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ліцей», ЗОШ І-ІІІ ст.№6, ЗО школа-інтернат І-ІІ ст.).

         В ЗНЗ є в наявності спеціальні навчальні програми для надання якісної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

         Постійно проводяться засідання міської  ПМПК,  де вирішується  питання направлення (влаштування) дітей з особливими потребами у заклади освіти за загальноосвітньою чи спеціальною програмою відповідно до нозології, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда. Батьки отримують консультації спеціалістів міської ПМПК, діти відвідують корекційно-розвивальні заняття.

         Педагоги охопили турботою та соціальним супроводом 125 дітей із сімей учасників АТО. Діти забезпечені безкоштовним харчуванням.

  Щочетверга  педагоги, батьки  мають  можливість  отримати  в управлінні  освіти  кваліфіковані  консультації  з питань сімейного виховання, захисту  прав дітей, психологічного та соціально – педагогічного  патронажу,  залучення їх до  отримання  базової  чи  повної  загальної  освіти,  адаптації  в  умовах  навчання  в  освітніх  закладах міста.

          Відповідно до Указу Президента України від 09.02.2016 року № 42/2016 «Про національну стратегію з оздоровчої та рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»», з метою впровадження здорового способу життя через популяризацію та розвиток фізичної культури серед дітей та молоді, з 1 по 14 вересня у всіх ЗОШ міста пройшли Олімпійські уроки та Олімпійські тижні.

         З нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту, з метою підвищення рівня рухової активності дітей у навчально-виховних закладах, на центральній площі міста пройшов загальноміський спортивний ярмарок.

         Продовжується оздоровча кампанія 2017 року. Станом на 05.10.2017 року оздоровлено (21 день) 300 дітей пільгових категорій та забезпечено відпочинком (14 днів) 1000 дітей. На оздоровлення діти міста Жмеринки направлялись в УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса), в МДЦ «Артек» (м. Київ), в ДОТ «Подільський Артек» (м. Ладижин) та ДОТ «Дубки» (Жмеринський р-н). Відпочивали діти в ДОТ «Фортуна» (Барський р-н),  в ДОТ «Аіст» (Одеська обл.), в ДОТ «Колос» (м. Вінниця), в християнських літніх таборах в Жмеринському р-ні, в Ямпільському р-ні та м. Вінниці. Четверо дітей, батьки яких брали участь в АТО, були направлені на відпочинок до Польщі та Чехії.

2017-10-05 17:00:05