Житлові субсидії
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Житлові субсидії

Роз'яснення з питань призначення субсидій надає начальник відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат управління праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради  Алла Голубова.

 

      Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово – комунальними послугами перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.

 

      Субсидія не призначається, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому  приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата  за  житлово-комунальні  послуги,  протягом 12 місяців перед зверненням  за  призначенням  субсидії  (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу   (механізму),  будівельних матеріалів,  інших  товарів довгострокового  вжитку  або  оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування житлово-комунальними  послугами  та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на  дату  купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

 

      Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб. В окремих випадках на підставі рішень комісій та акта обстеження матеріально – побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово – комунальні послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

 

      Кількість зареєстрованих осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.

 

     У разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні осіб, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які фактично в ньому проживають на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку), акти обстеження матеріально – побутових умов домогосподарства селищної, міської ради, акти житлово – експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб.

 

     Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає управлінню праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання):

 

    - заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами;

    - довідки  про  доходи  -  у разі зазначення в декларації інших отриманих  доходів,  інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді  України,  фондах  соціального  страхування, і відповідно до законодавства  не  може  бути  отримана  за  запитом  структурного підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  у порядку, встановленому цим Положенням.

    - договір найму (оренди) житла (за наявності).

     Зазначені  заява  та  декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, зокрема з   використанням електронного цифрового підпису, структурному  підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем  реєстрації  заявника  (орендарі - за місцем проживання). У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, у яких відсутній електронний  цифровий  підпис громадянина, субсидія розраховується лише  після підпису зазначених документів у місячний строк. У разі непідписання  заяви і декларації в зазначений строк подаються нові заява  і декларація.

 

      Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – виходячи з річного доходу осіб за попередній календарний рік.

 

      Під час здійснення розрахунку субсидії для відшкодування витрат  на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховуються доходи за третій – четвертий квартали попереднього року.

 

     Розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні здійснюється  на  підставі  доходів за  перший - другий квартали поточного  року. 

 

     Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду,  за  який  враховуються  доходи для призначення субсидії, середньомісячний  сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних   осіб   станом   на  кінець  періоду,  за  який враховуються   доходи,  або  в  якої  відсутні  доходи,  але вона навчалася за денною формою навчання  у  загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного  прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом   на  кінець  періоду,  за  який  враховуються  доходи  для призначення субсидії.

 

     Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду,  за  який  враховуються  доходи для призначення субсидії, середньомісячний  сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого  для  працездатних осіб станом на кінець періоду, за який  враховуються  доходи,  але  яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один із таких видів доходу: пенсію, стипендію,
допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства  та  дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та  II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають  права  на пенсію, та інвалідам, допомогу по безробіттю, або особа не досягла 18-річного віку станом на кінець періоду, за який
враховуються доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактичні
розміри  отриманих такою особою доходів.

 

     Якщо  в  особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду,  за  який  враховуються  доходи для призначення субсидії, відсутні  доходи,  для  розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої  особи  визначається  на  рівні  двох  розмірів прожиткового мінімуму,  встановленого  для  працездатних  осіб станом на кінець періоду,  за  який враховуються доходи для призначення субсидії.

 

     Для  фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного  податку  першої  групи, незалежно  від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за  кожний  місяць  враховується  дохід  на  рівні  двох  розмірів прожиткового  мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на  кінець періоду, за який враховуються доходи, для фізичних осіб
-  підприємців,  які  обрали  спрощену  систему оподаткування та є платниками   єдиного   податку  другої  групи,  -  трьох  розмірів прожиткового  мінімуму,  встановленого  для працездатних осіб, для фізичних   осіб   -   підприємців,  які  обрали  спрощену  систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного податку третьої групи, - чотирьох   розмірів   прожиткового   мінімуму,  встановленого  для
працездатних  осіб.  При  цьому  не  враховується дохід, отриманий самозайнятою  особою,  та  дохід  від  підприємницької діяльності, інформацію  про  які подано ДФС на запит структурного підрозділу з питань  соціального  захисту  населення.  Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.

 

     Для осіб, які протягом року, за який враховуються доходи перебували строковій військовій службі середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих такою особою доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. 

 

     До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти, доходи  від  розміщення  депозитів, оплата  праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі  в  день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, допомога громадських та  благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога,  яка надається  відповідно  до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно  від  форми  власності,  вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно - ортопедичних  виробів,  засобів  реабілітації,  суми, які виплачуються в порядку   відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що  пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

 

     Особа, що не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, повідомляє про це структурний підрозділ з питань соціального захисту та подає відповідні підтвердні документи для проведення перерахунку субсидії в межах строку призначення.

 

     Для індивідуального опалення використовується природний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

 

     Після закінчення строку отримання субсидії  структурні підрозділи  з  питань  соціального  захисту  населення  самостійно здійснюють   розрахунок   субсидії   на   наступний  період для домогосподарств,  які  отримували  субсидію у попередньому періоді (крім  орендарів  житлового приміщення та осіб, які звертаються за субсидією на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо).  Для  цього  структурні  підрозділи  з питань соціального захисту населення збирають необхідну  інформацію шляхом надання запитів у порядку, передбаченому пунктом 13 Положення, без звернення громадян, а саме:

     - склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб - житлово-експлуатаційними організаціями або іншими органами, що визначені місцевими  органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

     - забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, в  яких зазначається вартість послуг у межах соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування комунальними  послугами в опалювальний і неопалювальний періоди, - житлово-експлуатаційними    організаціями,    житлово-будівельними (житловими) кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирного  будинку  та   організаціями,   що   надають житлово-комунальні  послуги,  органами  самоорганізації населення;

     - доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків   -   ДФС   у   порядку   встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном;

     - доходи осіб з Державного реєстру загальнообов’язкового державного  соціального  страхування  - Пенсійним фондом України у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.    

 

    У  разі  отримання інформації про прострочену понад два місяці  заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається,  про що структурний  підрозділ  з  питань соціального  захисту  населення інформує особу. Якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний   строк   громадянин   документально  підтвердив  сплату заборгованості  або  укладення  договору  про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив   сплату   заборгованості   або   укладення   договору.

 

       Громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом місяця поінформувати управління праці та соціального захисту населення про зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі - про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг, передбачених підпунктом 5 пункту 5 ''Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива'', затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, зі змінами, шляхом подання відповідних документів.

 

У разі зміни складу зареєстрованих осіб у житловому приміщенні (будинку) подаються нові заява і декларація

 

     Громадяни,  яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату   житлово-комунальних послуг, зобов'язані  щомісячно сплачувати   вартість фактично  спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі  коли  вартість фактично використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату
цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума субсидії, яку  структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем /виробником  як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

 

    Надання раніше призначеної субсидії припиняється:

    - за поданням житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних     (житлових)  кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають житлово-комунальні  послуги,  якщо  громадянин,  якому  призначено субсидію, не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням  розміру призначеної субсидії, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними  документами - з місяця, в якому надійшло таке подання. Подання надається зазначеними організаціями структурним  підрозділам з питань соціального захисту населення до 10  числа  місяця,  що  настає  за  місяцем,  в якому виникли такі обставини; 

    - якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про  доходи  (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, або не повідомив про купівлю товарів або оплату послуг, передбачених підпунктом  5  пункту  5 цього Положення, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії, - з місяця, в якому виявлено порушення;

     - у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що  унеможливлюють  надання  субсидії  (зокрема  смерть   одинокої особи) - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;       

     - за заявою уповноваженого  власника  (співвласника)  житла, наймача житла у державному та громадському житловому фонді,  члена житлово-будівельного    кооперативу, власника  (співвласника) житлового  приміщення - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо  інше  не  обумовлено  заявою.  

     - якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства  державним  соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули  (могли  вплинути)  на  право  призначення  субсидії  або визначення її розміру.

 

     Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

 

     У  разі  коли  через  несплату громадянином вартості фактично
спожитої   послуги  з  урахуванням  розміру  призначеної  субсидії надання    субсидії    для    відшкодування   витрат   на   оплату житлово-комунальних  послуг припинено, громадянин набуває право на її  призначення  на  наступний період після подання документів, що підтверджують  погашення  заборгованості,  яка  виникла  за період отримання   субсидії. 

 

     Сума субсидії,  перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання   громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, зазначені у пункті  14  цього  Положення,  повертається  за вимогою органу, що призначив  субсидію,  або  безпосередньо  отримувачем,  або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах  - виробниках/виконавцях житлово-комунальних послуг.

 

 

Отримати консультацію з данного питання та записатись на прийом Ви можете в приміщенні управління праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради, яке знаходиться за адресою м. Жмеринка, вул. Доватора, 49, каб. № 1 та за телефоном ''гарячої лінії''   2 – 14 - 48.

  

НОРМАТИВИ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ

 

Послуга

Норма

НОРМА ЖИТЛА:

квартплата

13,65 м² на особу + 35,22 м² на сім’ю (48,87 м²)

Для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб –

75 кв.м. на домогосподарство

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

на опалення

 

5,0 м³ на1 м² площі х коригуючий коефіцієнт (в опалювальний період)

Коригуючий коефіцієнт:

- 1-2 поверхові житлові будинки - 1,097,

- 3 і більше поверхів – 0,8.

 

на газову плиту(приготування їжі і підігрів води)

 

5,4 м³ на особу

на газову плиту і водонагрівач

10,5 м³ на особу

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ:

постачання холодної води та водовідведення

 

4,0 м³ на особу (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:

у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

 

Для домогосподарст при навності газової колонки:

90 кВт. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. на іншого члена сім’ї,  але не більше 210 кВт. на місяць.

 

Для інших домогосподарств:

120 кВт. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. на іншого члена сім’ї,  але не більше 240 кВт. на місяць.

 

 

 

2017-09-26 16:10:08