Соціально-економічне становище міста Жмеринка за січень–жовтень 2017 року
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Соціально-економічне становище міста Жмеринка за січень–жовтень 2017 року

На 1 жовтня 2017р. чисельність наявного населення м.Жмеринка, за оцінкою, становила 34,5 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилась на 69 осіб. 

Доходи населення

 

      У IІІ кварталі 2017р. середньооблікова кількість штатних працівниківпідприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) м.Жмеринка становила 10,6 тис. осіб, порівняно з IІІ кварталом 2016р. кількість працівників зменшилась на 4,6%.

У IІІ кварталі 2017р. середньомісячна заробітна платапрацівників підприємств1 м.Жмеринка становила 7516 грн, що на 41,1% більше її рівня у ІIІ кварталі 2016р. та яка в 2,3 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника по м.Жмеринка становив 118,7% середнього рівня по економіці області. 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати1 по м.Жмеринка на 1 листопада 2017р. становила 934,7 тис.грн.

На економічно активних підприємствах сума боргу складає 927,9 тис.грн (99,3%), решта – 6,8 тис.грн (0,7%) припадає на підприємства-банкрути.

___________________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Соціальний захист

 У січні–жовтні 2017р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам міста для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 3636,5 тис.грн, що на 50,7% менше відповідного показника 2016р. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 2017р. зменшився порівняно з жовтнем 2016р. на 54,4% і становив 737,50 грн.

У січні–жовтні 2017р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 48807,0 тис.грн. Рівень сплати становив 99,7%.

  

Ціни

 

У жовтні по відношенню до вересня 2017р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 101,2%, до грудня 2016р. – 111,5%, на Вінниччині, відповідно, 100,8% та 110,3%.

 

Послуги

 

У ІІІ кварталі 2017р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по м.Жмеринка становив 179800,3 тис.грн., в т.ч. населенню – 37287,1 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню  у загальному обсязі становила 20,7%.

 

Сільське господарство

 

                  За січень-жовтень 2017р. сільськогосподарськими підприємствами міста по всіх каналах реалізації продано 3412 т зернових та зернобобових культур та 4140 т олійних культур.

Станом на 1 листопада 2017р. сільськогосподарськими підприємствами м.Жмеринка вироблено 31,9 тис. ц зернових і зернобобових культур, що на 19,4% менше, ніж на 1 листопада 2016р. Урожайність з 1 гектара зібраної площі становила 42,6 ц, що на 4,0 ц менше, ніж станом на 1 листопада 2016р. Соняшнику вироблено 4,6 тис. ц, що на 44,9% менше, ніж в 2016р. Урожайність з 1 гектара зібраної площі становила 15,8 ц, що на 23,7 ц менше, ніж станом на 1 листопада 2016р.

 

Капітальні інвестиції

 

        За січень-вересень 2017р. по м.Жмеринка освоєно (використано) капітальних інвестицій на 83526 тис.грн., в т.ч. на 1 особу 2412,1 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 10497 тис.грн.

        Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.10.2017р. склав 561,4 тис.дол.США, що більше обсягів інвестицій на початок року (01.01.17р.) на 72,5 тис.дол.США або на 14,8%. На одиницю населення обсяг прямих іноземних інвестицій становив 16,2 дол.США.

   

 

Промисловість

 За січень–жовтень 2017р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 9,1 млн.грн, що складає 0,2% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 2616,5 грн.

 В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 85,5% займала реалізація інвестиційних товарів, 2,0% – споживчих товарів короткострокового використання, 0,3% - товарів проміжного споживання.

 

Будівництво

У січні–жовтні 2017р. підприємствами м.Жмеринка виконано будівельних робіт на суму 13559 тис.грн, що становить 0,6% загальнообласного обсягу робіт.

 У січні–вересні 2017р. забудовниками м.Жмеринка прийнято в експлуатацію 3387 м2загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 36,6%.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Зовнішньоторговельний оборот товарів м.Жмеринка за 9 місяців 2017р. склав 2764,1 тис.дол. США.

Обсяги експорту товарів м.Жмеринка за 9 місяців 2017р. становили 2402,8 тис.дол. і збільшились, порівняно з 9 місяцями 2016р., в 4 рази, а імпорту – 361,3 тис.дол. та збільшились в 33,1 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2041,5 тис.дол.

 

 

Транспорт

 За січень–жовтень 2017р. автомобільним транспортом м.Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 107,1 тис. тонн вантажів та виконано 25,9 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–жовтня 2016р. обсяги вантажних перевезень та вантажооборот зменшилися на 22,6% і 29,8% відповідно.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом м.Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–жовтні 2017р. становили 1508,9 тис. пасажирів, пасажирооборот – 14,9 млн. пасажиро-кілометрів.

Проти з січня–жовтня 2016р. обсяги перевезених пасажирів збільшились на 0,5%, а пасажирооборот зменшився на 7,4%.

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

 Станом на 1 листопада 2017р. в ЄДРПОУ по м.Жмеринка налічувалось 578 суб’єктів. Протягом 9 місяців 2017р. сукупність суб’єктів ЄДРПОУ по м.Жмеринка зросла на 8 суб’єктів або на 1,4%.

Відділ статистики у Жмеринському районі

 

2017-12-11 12:25:19