Соціально-економічне становище міста Жмеринка за січень-квітень 2018 року
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Соціально-економічне становище міста Жмеринка за січень-квітень 2018 року

Населення. На 1 квітня 2018р. чисельність наявного населення м. Жмеринка, за оцінкою, становила 34474 осіб. Упродовж січня-березня 2018 р. чисельність населення зменшилась на 57 осіб. 

Доходи населення. У I кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій м. Жмеринка становила 11423 особу, порівняно з I кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась на 9%. 

У I кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств м. Жмеринка становила 9152 грн, що на 60,1% більше її рівня у І кварталі 2017р. та яка в 2,9 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника по м. Жмеринка становив 133,8% середнього рівня по економіці області.

Соціальний захист. У січні-квітні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам міста для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 492,2 тис. грн. в т.ч. у квітні 69,8 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 1074 грн.
У січні-квітні 2018р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 34717,5 тис. грн. Рівень сплати становив 91,3%.

Послуги. У I кварталі 2018р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по м. Жмеринка становив 174082,3 тис. грн., в т.ч. населенню – 24793,1 тис. грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становила 14,2%.

Промисловість. За січень-квітень 2018р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 61144,1 тис. грн., що складає 0,2% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 1766 грн.

Будівництво. У січні-березні 2018р. забудовниками м. Жмеринка прийнято в експлуатацію 547 м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. склав 100%.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) у розрахунку на 10000 населення у I кварталі 2018р. становив 159,0 м2

Капітальні інвестиції. У січні-березні 2018р. по м. Жмеринка освоєно (використано) капітальних інвестицій на 18892 тис. грн., в т.ч. у розрахунку на 1 особу 549,2 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 5011 тис. грн.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.04.2018р. склав 465,4 тис. дол. США, що більше обсягів інвестицій на початок року (01.01.18р.) на 26,2 тис. дол. США або на 6%. На одиницю населення обсяг прямих іноземних інвестицій становив 13,5 дол. США.

Зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговельний оборот товарів м. Жмеринка у січні-березні 2018р. склав 1464,7 тис. дол. США.
Обсяги експорту товарів м.Жмеринка у січні-березні 2018р. становили 1379,8 тис. дол. і збільшились, порівняно з 2017р., в 2,1 раза, а імпорту – 84,9 тис. дол. та зменшились на 58%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1294,9 тис.дол.

Транспорт. За січень-квітень 2018р. автомобільним транспортом м. Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 43,8 тис. тонн вантажів та виконано 10,4 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня-квітня 2017р. обсяги вантажних перевезень збільшилися на 12%, а вантажооборот на 19%.
Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом м. Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-квітні 2018р. становили 722,5 тис. пасажирів, пасажирооборот – 6,7 млн. пасажиро-кілометрів. Проти січня-квітня 2017р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 20% та 14% відповідно.

Відділ статистики у Жмеринському районі

2018-06-13 15:25:30