Соціально-економічне становище міста Жмеринка за січень 2019 року
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Соціально-економічне становище міста Жмеринка за січень 2019 року

Населення. На 1 січня 2019р. чисельність наявного населення м.Жмеринка, за оцінкою, становила 34498 осіб. Упродовж січня–грудня 2018р. чисельність населення зменшилась на 168 осіб.

Доходи населення. У IV кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівниківпідприємств, установ та організацій м.Жмеринка становила 10915 осіб, порівняно з IV кварталом 2017р. кількість працівників змбільшилась на 0,5%.

У IV кварталі 2018р. середньомісячна заробітна платапрацівників підприємств м.Жмеринка становила 10256 грн, що на 37,1% більше її рівня у ІV кварталі 2017р. та яка в 3,2 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника по м.Жмеринка становив 119,5% середнього рівня по економіці області. 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м.Жмеринка на 1 лютого 2019р. становила 956,2 тис.грн.

Соціальний захист. У січні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам міста для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 310,6 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 1392,8 грн.

Ціни. Ціни на споживчому ринку Вінницької області у січні 2019 р. по відношенню до грудня 2018р. зросли на 0,7%, по Україні – на 1,0%.

Послуги. У  IV кварталі 2018р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по м.Жмеринка становив 356014,5 тис.грн., в т.ч. населенню – 27734,0 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню  у загальному обсязі становила 7,8%.

Промисловість. За січень 2019р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 23761,8 тис.грн., що складає 0,4% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 688 грн.

Будівництво. У 2018р. забудовниками м.Жмеринка прийнято в експлуатацію 2590 м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зменшився на 9,7%.

Капітальні інвестиції. У 2018р. по м.Жмеринка освоєно (використано) капітальних інвестицій на 133550 тис.грн., в т.ч. у розрахунку на 1 особу 3882 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 19528 тис.грн.

 Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 31.12.2018р. склав 341,2 тис.дол.США, що менше обсягів інвестицій на початок року (01.01.18р.) на 98,0тис.дол.США або на 23,2%. На одиницю населення обсяг прямих іноземних інвестицій становив 12,8 дол.США.

Транспорт.  За січень 2019р. автомобільним транспортом м.Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 5,9 тис. тонн вантажів та виконано 2,6 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня 2018р. обсяги вантажних перевезень зменшилися на 63,1%, а вантажооборот збільшився на 46,4%.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом м.Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2019р. становили 193,1 тис. пасажирів, пасажирооборот – 1,8 млн. пасажиро-кілометрів. Проти  січня 2018р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 7,1% та 5,1% відповідно.

Відділ статистики у Жмеринському районі

2019-03-15 08:28:54