Соціально-економічне становище міста Жмеринка за січень 2018 року
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Соціально-економічне становище міста Жмеринка за січень 2018 року

Населення. На 1 січня 2018р. чисельність наявного населення м.Жмеринка, за оцінкою, становила 34537 осіб. Упродовж січня–грудня 2017р. чисельність населення зменшилась на 109 осіб.

Доходи населення. У IV кварталі 2017р. середньооблікова кількість штатних працівниківпідприємств, установ та організацій м.Жмеринка становила 10181 особу, порівняно з IV кварталом 2016р. кількість працівників зменшилась на 8,2%.

У IV кварталі 2017р. середньомісячна заробітна платапрацівників підприємств м.Жмеринка становила 7478 грн, що на 42,7% більше її рівня у ІV кварталі 2016р. та яка в 2,3 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника по м.Жмеринка становив 109,4% середнього рівня по економіці області. 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м.Жмеринка на 1 лютого 2018р. становила 956,2 тис.грн.

Соціальний захист. У січні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам міста для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 68,6 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2018р. становив 762,2 грн.

У січні 2018р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 8931,7 тис.грн. Рівень сплати становив 64,9%.

Ціни. У січні 2018р. порівняно з груднем 2017 року  індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 101,5%, на Вінниччині – 101,3%.

Послуги. У  IV кварталі 2017р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по м.Жмеринка становив 335209,8 тис.грн., в т.ч. населенню – 28587,0 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню  у загальному обсязі становила 8,5%.

Капітальні інвестиції. У 2017р. по м.Жмеринка освоєно (використано) капітальних інвестицій на 135478 тис.грн., в т.ч. у розрахунку на 1 особу 3912,4 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 16849 тис.грн.

 Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 31.12.2017р. склав 531,5 тис.дол.США, що більше обсягів інвестицій на початок року (01.01.17р.) на 42,6 тис.дол.США або на 8,7%. На одиницю населення обсяг прямих іноземних інвестицій становив 15,5 дол.США.

    Промисловість. За січень 2018р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 13413,0 тис.грн., що складає 0,2% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 387,5 грн.

Будівництво. У 2017р. забудовниками м.Жмеринка прийнято в експлуатацію 4942 м2загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 28,2%.

Зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговельний оборот товарів м.Жмеринка у 2017р. склав 3139,0 тис.дол. США.

Обсяги експорту товарів м.Жмеринка у 2017р. становили 2731,0 тис.дол. і зменшились, порівняно з 2016р., на 7,9%, а імпорту – 408,0 тис.дол. та збільшились в 2,4 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2323,0 тис.дол.

Транспорт.  За січень 2018р. автомобільним транспортом м.Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 16,0 тис. тонн вантажів та виконано 1,8 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня 2017р. обсяги вантажних перевезень збільшилися на 18,5%, а вантажооборот зменшився на 26,6%.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом м.Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2018р. становили 180,3 тис. пасажирів, пасажирооборот – 1,7 млн. пасажиро-кілометрів. Проти  січня 2017р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 12,1% та 10,4% відповідно.

 

 

Відділ статистики у Жмеринському районі

2018-03-13 16:05:48