Регіональний конкурс «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини»
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Регіональний конкурс «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини»

Оголошення

Управління праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради запрошує керівників підприємств та організацій міста взяти участь у регіональному конкурсі «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини».

Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкети, які розміщенні на сайті Жмеринської міської ради, та подати до управління праці та соціального захисту населення ( Доватора 49, каб. № 22) до 20 травня 2019 року.

Довідки за телефоном 5-00-75.

УПСЗН Жмеринської міської ради


 

Додаток

до розпорядження

голови облдержадміністрації

26 квітня 2018 року № 354

(у редакції розпорядження голови ОДА

від 25 лютого 2019 року № 140)

 

Подання на учасника регіонального конкурсу

«Підприємство лідер праці Вінниччини»

 

Повна підприємства ( організації) __________________________________________

Форма власності_________________________________________________________

Вид діяльності__________________________________________________________

ПІБ керівника__________________________________________________________

Адреса, телефон, e-mail, контактний телефон керівника_______________________

з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

2017 р.

2018 р.

 

1.

Середньоблікова чисельність штатних працівників

осіб

 

 

2.

Кількість жінок на керівних посадах

осіб

 

 

3.

Кількість чоловіків на керівних посадах

осіб

 

 

4.

Співвідношення жінок і чоловіків на керівних посадах

%

 

 

5.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, в тому числі:

грн.

 

 

 

жінок

грн..

 

 

 

чоловіків

грн..

 

 

6.

Наявність на підприємстві колективного договору

Так/ні

 

 

7.

Прийнято працівників

осіб

 

 

8.

Вибуло працівників

осіб

 

 

 

в тому числі з причин:

 

 

 

 

скорочення штатів

осіб

 

 

 

узгодження сторін

осіб

 

 

 

за власним бажанням

осіб

 

 

 

інші причини, осіб

осіб

 

 

9.

Коефіцієнт плинності кадрів

%

 

 

10.

Чисельність працівників, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати

осіб

 

 

11.

Чисельність працівників, яким за ініціативою адміністрації встановлено неповну зайнятість

осіб

 

 

12.

Кількість створених нових робочих місць, всього

одиниць

 

 

13.

Чисельність працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, всього

осіб

 

 

 

Відсоток атестованих робочих місць за умовами праці до загальної кількості робочих місць, що підлягають атестації за умовами праці

%

 

 

14.

Виконання передбачених колективним договором заходів по доведенню умов праці до нормативних вимог,обумовленість в них вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»

Так/ні

 

 

 

кількість заходів заплановано на рік

одиниць

 

 

 

з них виконано фактично

одиниць

 

 

15.

Охоплення навчанням з питань охорони праці працівників у відсотках до потреби

%

 

 

  

М.п.    керівник____________                           підпис________________


 

2019-04-09 11:28:49