Права споживачів житлово-комунальних послуг
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Права споживачів житлово-комунальних послуг

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» всі громадяни України мають право отримувати послуги в повному обсязі, належної якості. 

Споживачі, проживаючи в своїх квартирах та будинках, сплачуючи квартирну плату вступають у договірні відносини з підприємствами, що здійснюють технічне обслуговування житла та надають житлово-комунальні послуги.

Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:

-  комунальні послуги ( централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);

-  послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ( прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно - технічне обслуговування,   обслуговування внутрішньо – будинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів, тощо);

- послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо)

- послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

Послуги з централізованого постачання холодної та гарячої води, опалення, водовідведення повинні відповідати вимогам « Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

Згідно п. 29  « Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» споживач має право на:

-  зменшення розміру плати у разі:

- надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних від затверджених нормативів ( норм) споживання;

- тимчасової відсутності споживача та /або членів його сім’ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність.

 - усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

- несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї ( у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі ( будинку садибного типу) та відновлення надання послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

- перевірку кількісних і якісних показників надання послуг ( якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщення тощо) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- установлення квартирних засобів обліку та взяття їх на абонентський обліку;

- періодичну перевірку, обслуговування та ремонт ( у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж ) квартирних засобів обліку;

 - ознайомлення з нормативно – правовими актами у сфері житлово – комунальних послуг;

- внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуг;

- звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно – відбудованих робіт.

         Згідно п. 32 « Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» виконавець зобов’язаний:

- надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

- контроювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт ( у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);

- зменшувати розмір плати за послугу у разі тимчасової відсутності споживача та /або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність ( довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

-відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття пломб протягом доби;

- забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квартирних засобів обліку;

- проводити 2 раза на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;

звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищування строків проведення аварійно – відбудовних робіт;

- ознайомлювати споживача з нормативно – правовими актами у сфері житлово – комунальних послуг;

- виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.

         Двічі на рік – навесні та восени, представники житлово – комунальних підприємств повинні провидити сезонні огляди жилих будівель, куди входять і таке болюче питання, як дрібний ремонт покрівлі, фасадів ( це навесні), а восени – ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвальних приміщеннях ( теж знайома картина), і ремонт, регулювання та гідравлічне випробування і центрального опалення, ремонт та укріплення вхідних дверей, та багато іншого.  

Але все ж таки, коли у Вашій квартирі щось вийшло із ладу, знайте, що для централізованого контролю і управління роботою технічного обладнання будівель ( ліфтів, системи опалення, гарячого водопостачання, системи пожежогасіння і димовиведення, освітлення сходових площадок та інше), а також для обліку заявок на усунення несправностей ( пошкоджень) елементів будівель, створюються диспетчерські служби при житлово – комунальних підприємствах. Ви повинні знати, що існують граничні строки невідкладної ліквідації несправностей.

Згідно правил:

- ремонт покрівлі повинен бути виконаний протогям 5 діб;

- течі із водопровідних кранів і змивних бачків, та пошкодження сміттєпроводу, повинні бути усунені протягом однієї доби;

- а також несправності, як порушення електромережі ( коротке замикання і т.д.) повинно бути усунено негайно.

Порядок розв’язання спорів:                                                          

- у разі порушення виконавцем умов договору споживач викликає представника виконавця для складання та підписання акта – претензії споживача, в якому зазначаються строки, види порушень, кількісних і якісних показників послуг тощо;

- представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше двох робочих днів;

- акт – претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписами. У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або  необґрунтованої відмови від підписання, акт – претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі;

- спори між сторонами розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку;

- відповідно до ст. 22 Закону України « Про захист прав споживачів» споживач також може звернутися до суду;

- при задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання про відшкодування моральної ( не – майнової ) шкоди;

- споживачі по своєму вибору подають позови в суд по місцю свого мешкання або по місцезнаходженню відповідача, по місцю спричинення шкоди або по місцю виконання договору;

- споживачі звільнюються від сплати державного мита за позовами, які пов’язані з порушенням їх права.        

2017-04-29 10:30:03