Оголошення про проведення конкурсу
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Оголошення про проведення конкурсу

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету

Управління праці та соціального захисту населення  Жмеринської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених  громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надаватиметься фінансова підтримка,  за рахунок коштів з міського бюджету.

Конкурс проводиться відповідно  до  Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених  громадськими  об’єднаннями ветеранів, для виконання  яких надається фінансова підтримка  за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету Жмеринської міської ради  від 21 березня 2019 року № 82.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію тематичних проектів та заходів а саме:

1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат відповідно до тематики програми (проекту, заходу), а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників.

2. Проведення заходів з військово-патріотичного виховання, спортивно-реабілітаційних заходів.

3. Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів.

4. Розроблення та виготовлення довідково–інформаційних матеріалів з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

Проекти для участі у конкурсі можуть подавати інституту громадянського суспільства, які:

- Є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку

- Зареєстровані не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу.

 У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які :

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації.

Для участі у Конкурсі громадські об’єднання ветеранів подають організаторові конкурсу конкурсні пропозиції, що  повинні містити:

 1. Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, згідно з (Додатком 1).

 2. Опис програми (проекту, заходу) (Додаток 2).

 3. Кошторис витрат необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (Додаток 3).

 4.  Інформація про діяльність громадського об’єднання ветеранів (Додаток 4).

Завантажити додатки

Проекти, що подаються  для участі у конкурсі  повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Конкурсні пропозиції складаються державною мовою та подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строки, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.Усі документи, що складають друкований варіан мають бути подані в папці,прошнуровані та пронумеровані.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Громадське об’єднання ветеранів, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету, бере участь у спів фінансуванні програми в розмірі не менш як 15% необхідного обсягу фінансування.

Громадські об’єднання ветеранів, які  будуть визнані переможцями Конкурсу та отримають фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету, подають після виконання (реалізації ) програми (проекту, заходу) організаторові конкурсу фінансовий та підсумковий звіти про виконання договору та обсяг використаних бюджетних за формою та у строк, що визначені організатором конкурсу.

Організатор конкурсу проводить моніторинг виконання (реалізації) програм (проектів,заходів), та готує у місячний строк після надходження всіх фінансових та підсумкових звітів громадських об’єднань ветеранів підсумковий висновок, який оприлюднює разом із підсумковими звітами громадських об’єднань ветеранів.

Не допускаються до участі в конкурсі громадські об’єднання ветеранів, в разі, коли:

1. Інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах.

2. Громадське об’єднання ветеранів зареєстроване менше, ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.

3. Громадське об’єднання ветеранів відмовилось від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа.

4. Громадське об’єднання ветеранів перебуває у стадії припинення.

5. Конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором конкурсу строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі.

Конкурсні пропозиції приймаються з 19 квітня 2019 року, протягом 30 днів з дня опублікування  оголошення, щоденно з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 ( у п’ятницю до 16:00) крім вихідних та святкових  за адресою м. Жмеринка вул. Доватора, 49, каб. 24.

Консультації та  додаткова інформація  за телефоном 5-00-32.

2019-04-15 20:34:22