Конкурс на розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Конкурс на розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів

Заявка - пропозиція

щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Жмеринка

на депозитних рахунках в установах банків

        Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з п.17рішення Жмеринської міської ради від 14.12.2017р. №462 «Про бюджет міста Жмеринка на 2018 рік» та розпорядженням  міського голови від 14.12.2017року №284-р «Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках», виконавчим комітетом Жмеринської міської ради оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2018 році.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) за умови якщо:

- держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів банку;

- до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від банків, які прийняті до розгляду.

3. Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитних рахунках такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі;

2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитних рахунках, які будуть обов’язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням міської ради і банком, зокрема:

- річна процентна ставка по депозиту;

- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника;

- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління;

- відсутності  незнижувального залишку на депозитному рахунку;

- можливість вільного дорозміщення або зняття частини депозитного вкладу без зміни відсоткової ставки;

- терміну повернення коштів на рахунок бюджету міста, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного року, а за необхідності раніше відповідно до письмового звернення фінансового управління міської ради;

- щомісячного перерахування до бюджету міста відсотків за вкладом;

- відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету міста, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховуватимуться тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках банку;

3) завірені належним чином копії документів банка-претендента:

  - свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

- статуту банку;

- положення про філію (відділення) банку;

- банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій;

- довіреності керуючому філією (відділенням) банку;

-довідки Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6) пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N6 (зі змінами).

 

4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

 

5. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

-  розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

  -  відсутність  незнижувального залишку на депозитному рахунку;

- строки перерахування до міського бюджету процентів за вкладом;

- можливість збільшення процентної ставки по депозиту;

- позитивний досвід спільної роботи.

 

6. Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

7.Обсяг тимчасово вільних коштів бюджету міста для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банку, попередньо планується в сумі більше  10,0 млн.грн.

8. Документи подаються у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу, з поміткою "заява на участь у конкурсі". Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

9.Пропозиції приймаються конкурсною комісією до 17 години « 21 » грудня 2017 року  за адресою:23100, м.Жмеринка, вул.Центральна, буд.4, каб.9, фінансове управління Жмеринської міської ради. Контактні телефони: 5-18-07 (Безверхня Г.Г.) 5-10-18 (Ліщишина С.Б.)

 

10. Засідання конкурсної комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитних рахунках відбудеться  «22» грудня 2017року о 10 годині за адресою: м.Жмеринка, вул.Центральна, буд.4 (приміщення міської ради, приймальна міського голови), 2-й поверх, кабінет першого заступника міського голови.

11. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

 

12. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

 

13. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

 

14. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 5 та 6 заявки - пропозиції.

 

 

2017-12-15 14:50:01