Cоціально-економічне становище міста Жмеринка за січень-липень 2018 року
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Cоціально-економічне становище міста Жмеринка за січень-липень 2018 року

Населення. На 1 липня 2018р. чисельність наявного населення

м. Жмеринка, за оцінкою, становила 34533 особи.  Упродовж січня-червня 2018 р. чисельність населення зменшилась на 79 осіб.

Доходи населення. У II кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівниківпідприємств, установ та організацій м.Жмеринка становила 11208 осіб, порівняно з II кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась на 7,0%.

У II кварталі 2018р. середньомісячна заробітна платапрацівників підприємств м.Жмеринка становила 9554 грн, що на 41,5% більше її рівня у ІI кварталі 2017р. та яка в 3 рази перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника по м.Жмеринка становив 124,0% середнього рівня по економіці області.

Ціни. У липні порівняно з червнем 2018 року та груднем 2017 року  індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив відповідно 99,3% та 103,6%, на Вінниччині – 99,5% та 103,2%.

Соціальний захист. У січні-липні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам міста для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 755,2 тис.грн. в т.ч. у липні 196,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2018р. становив 115 грн.

У січні-липні 2018р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 47732,5 тис.грн. Рівень сплати становив 86,4%.

Послуги. У  II кварталі 2018р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по м.Жмеринка становив 176759,5 тис.грн., в т.ч. населенню – 32816,7 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню  у загальному обсязі становила 18,6%.          

Промисловість. За січень-липень 2018р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на суму 108012,9 тис.грн., що складає 0,3% від загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 3120,3 грн.

Будівництво. У січні-червні 2018р. забудовниками м.Жмеринка прийнято в експлуатацію 1059 м2загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у II кварталі 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зменшився на 26%.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) у розрахунку на 10000 населення  у II кварталі 2018р. становив 307,9 м2                                           

Капітальні інвестиції. У січні-червні 2018р. по м.Жмеринка освоєно (використано) капітальних інвестицій на 48336 тис.грн., в т.ч. у розрахунку на 1 особу 1405,2 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 7354 тис.грн.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.07.2018р. склав 475,9 тис.дол.США, що більше обсягів інвестицій на початок року (01.01.18р.) на 33,7 тис.дол.США або на 7,7%. На одиницю населення обсяг прямих іноземних інвестицій становив 13,7 дол.США.

Зовнішня торгівля товарами. Зовнішньоторговельний оборот товарів м. Жмеринка у січні-червні 2018р. склав 1878,5 тис.дол. США.

Обсяги експорту товарів м.Жмеринка у січні-червні 2018р. становили 1736,7 тис.дол. і збільшились, порівняно з 2017р., в 1,8 раза, а імпорту –

141,8 тис.дол. та зменшились на 57,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1594,8 тис.дол.

Транспорт.  За січень-липень 2018р. автомобільним транспортом

м. Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 64,6 тис. тонн вантажів та виконано 14,6 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня-липня 2017р. обсяги вантажних перевезень зменшилися на 7,6%, а вантажооборот  на 5,9%.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом м.Жмеринка (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-липні 2018р. становили 1242,6 тис. пасажирів, пасажирооборот – 11,6 млн. пасажиро-кілометрів. Проти  січня-липня 2017р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 22,3% та 13,3% відповідно.  

2018-09-11 10:22:33